Elavstängning 1 april 07.00 – 09.00

Elen kommer att stängas av 07.00 – 09.00 i uppgången Siargatan 11 torsdag den 1 april pga servicearbete som Ellevio ska utföra. Detta betyder att t.ex. portkod, hiss och garagedörr inte kommer att fungera under tiden. Garagedörr kommer dock att bemannas så att in- och utpassering kan ske. Lägenheter berörs ej. Mer information finns på lapp i trapphuset.

Vänligen,
Styrelsen