Boenderegler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du som medlem i föreningen har inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Vår förening blir inte bättre än vad vi gemensamt gör den till.

För vem gäller reglerna?

Alla är skyldiga att rätta sig efter boendereglerna. Boendereglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten omfattas av reglerna. Boendereglerna gäller också för föreningens egna hyresgäster och för hyresgäster som bor i andra hand.

Vad händer om boendereglerna inte följs?

Om boendereglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.


Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Vi äger fastigheten tillsammans och kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

När en bostadsrättsinnehavare gör en felanmälan till FÄ för fel i egen lägenhet så faller det betalningsansvaret på bostadsrättsinnehavaren. Det är först om felkällan identifieras till ett område som är föreningens ansvar, till exempel fastighetens huvudstam, som föreningen blir betalningsansvarig. Det går alltså inte att i förväg specificera vem som debiteras för felsökning och åtgärd. Om en bostadsrättsinnehavare felanmäler till FÄ och inget fel går att härleda till något som faller inom föreningens ansvarsområde, så blir bostadsrättsinnehavaren betalningsansvarig för allt arbete som FÄ gör, både felsökning och eventuell åtgärd.

Badrum

Handdukstorken som finns i badrummen får inte kopplas ifrån eller monteras bort. Den är en gemensam värmekälla för fastigheten som bekostas av föreningen. Om du kopplar ifrån, eller monterar bort den, innebär det att du även stänger av värmen för övriga boenden.

Balkonger

För att undvika skador på balkongerna ska de hållas rena från snö och is vintertid. Detta är särskilt viktigt för de översta balkongerna som saknar tak.

 • Balkongerna får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering
 • Du får inte skaka dina mattor från balkongen
 • Av hänsyn till dina grannar får du inte grilla på balkongen
 • Blomlådorna ska hängas innanför balkongräcket
 • Det är inte tillåtet att hänga upp något på utsidan av balkongen. Skyltar, flaggor, vepor eller likanande är bygglovpliktigt.
 • Se till att balkongdörren är ordentligt stängd så undviker du att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning, samtidigt som du hindrar onödiga uppvärmningskostnader för föreningen
 • Tänk på att hemförsäkring normalt inte täcker möbler på balkong eller terrass om inte detta står med specifikt eller köps till.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar som används regelbundet kan förvaras i cykelrummen i respektive trapphus. Långtidsförvaring av cyklar sker i ett speciellt rum i garaget. Kontakta styrelsen om du vill lämna eller hämta en cykel i detta rum. Mopeder eller andra motorfordon får inte under några omständigheter förvaras i cykelrummen. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrummet i källaren. Varken cyklar eller barnvagnar får placeras i entrén eller i trappuppgången.

Det är förbjudet att ladda elcyklar i våra gemensamma utrymmen pga brandrisken.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten, du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Mer information finns under fliken För boende->Renovering

Grovsopor

Eftersom föreningen får betala hämtningen av grovsopor efter volym, är det viktigt att tänka på vad vi kastar. Kartonger måste vi slå sönder/vika och inte ställa in hela. Högre sophanteringskostnad genererar högre föreningsavgift. Vi får inte slänga byggavfall bland grovsoporna, exempelvis dörrar, möbler, kylskåp, badkar eller elavfall. Endast saker som får plats i kärlen får slängas. Ej heller farligt avfall såsom som färger, lösningsmedel eller förbrukade elartiklar. För att bli av med avfall som inte är tillåtet i vårt grovsoprum kan du använda dig av Stockholms Stads mobila miljöstation som du kan läsa mer om här.

Portkoden till grovsoprummet är densamma som till portarna och den slutar att fungerar 06.00-22.00. Dörren går inte att öppna med nyckel.

Mobil miljöstation

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden.

Den mobila miljöstationen tar emot ditt bärbara farliga avfall. Du kan även lämna elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större mängder farligt avfall eller elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.

Husdjur

Har du husdjur måste du se till att de inte stör eller förorenar i fastigheten. Ingen rastning på gården eller utanför portuppgångarna är tillåten. Plocka upp djurets spillning. Håll trapphuset rent från kattsand.

Hushållssopor

Sopnedkastet får endast användas för vanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman eller i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen!

Det är oerhört viktigt att inte kasta miljöfarligt avfall – varken bland hushålls- eller grovsoporna – som färger, lösningsmedel, batterier etc. Det är helt enkelt förbjudet. Tänk på att vi har gemensamt ansvar för miljön.

Källare och övriga utrymmen

Du får endast förvara saker i ditt egna källarförråd. Gångarna och trapphusen ska hållas fria ur brandsäkerhetssynpunkt. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförrådet.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som därmed ska underhållas framgår av föreningens stadgar som du hittar under fliken Dokument. Du kan också läsa mer under fliken För boende->Rättigheter och skyldigheter.

Markiser

Du måste ha styrelsens godkännande för att sätta upp markiser. Det finns regler för kulör, utformning etc. Markiser ovan fönster är inte tillåtet. Kontakta styrelsen för godkännande och vidare frågor.

Ordningsregler på gården

På innergården är det förbjudet att rasta hundar och katter. Rök inte nära fasaden då rök kommer in i lägenheter. Städa alltid undan efter dig och visa hänsyn till dina grannar. Det skall, precis som i resten av huset, vara tyst på gården före 07.00 och efter 22.00.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av sanitära och hälsovådliga skäl.

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

Tvättmaskin i lägenheten

Vibrationer från tvättmaskin i din lägenhet kan uppfattas störande av dina grannar, gäller särskilt när den centrifugerar. Kör därför inte din tvättmaskin före 07.00 eller efter 22.00, då skall det vara tyst i huset.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasaden eller balkongräcket.

Portkod och portnyckel

Portkoden fungerar dagtid mellan klockan 06.00-22.00. Den byts med jämna mellanrum, information om detta kommer i bostadsrättsföreningens nyhetsbrev. Efter klockan 22.00 fram till 06.00 måste HG-nyckeln (samma nyckel som används till hissen och tvättstugan) användas för att komma in i huset.

Rökning

Rökning är inte tillåten i våra gemensamma utrymmen, som trappuppgång, källare, garage och tvättstuga.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och det skall vara tyst och lugnt i huset, på gården och balkongerna mellan 22.00 och 07.00. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Detta gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss, gård och tvättstuga.

Störande arbete

Om du planerar att utföra arbeten under en period eller ha en fest, sätt gärna upp en lapp i trapphuset där du berättar vem du är, vilken typ av arbete det handlar om och hur lång tid det beräknas ta.

Följande tider gäller för störande arbeten:

”Normalt” arbete, såsom hamrande och borrning:
Måndag – fredag: 08.00 – 20.00
Lördag: 10.00 – 17.00
Söndag och röd dag: Inget störande arbete

Bilning av betong, rivning av väggar och ihållande slagborrning:
Måndag – fredag: 08.00 – 17.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag och röd dag: Inget störande arbete

Säkerhet

 • Kontrollera att ytterdörrar och källardörrar går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte garageporten öppen eller källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld.
 • Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Terrasser

Regler
Följande regler för terrasserna måste utan undantag följas. Misslyckande med detta kan få förödande konsekvenser. Vårt hus har varit drabbat av brand pga av vårdslöshet – därför är det av stor vikt att alla följer dessa regler. Kontakta gärna styrelsen om det råder tveksamhet om någon punkt.

 • All form av gasol (värmare, grillar etc.) är helt förbjudna på terrasserna pga brandrisken.
 • Endast den befintliga infravärme som är monterad på vägg är tillåten. Inga övriga elektriska värmare (t ex filtar) är tillåtna.
 • Grillning endast tillåten på terrasser plan 6 och då endast med elektrisk grill som är kopplad till ett uttag med timer. Grillning får endast ske under förutsättning att man tar hänsyn till sina grannar (se nedan).
 • Det är inte tillåtet att borra hål eller skada plåt varken under terrassgolvet eller väggar p.g.a. risk för vattenskador.
 • Ej heller tillåtet att bygga in något i fast konstruktion, då detta kräver bygglov.
 • Jacuzzi /badtunnor är inte är tillåtet på terrassen pga takets bärighet samt riskerna med stora mängder vatten.
 • Visa hänsyn mot dina grannar. Takterrasserna är byggda rakt på befintligt plåttak utan isolering emellan trall och plåt, din terrass är grannens tak, tänk därför på akustiken när du vistas på terrassen.

Underhåll
Terrassen oljas in en gång per år, detta ombesörjs av bostadsrättsinnehavaren. Tänk på att inte använda mer olja än vad som krävs, resten rinner ner på plåttaket under och kan orsaka skador på fasaden

 • Armatur/spottar/eluttag mm bekostas och byts av bostadsrättsinnehavaren.
 • Snöskottning ombesörjs/bekostas vid behov av bostadsrättsinnehavaren och får endast ske mekaniskt (skottning). Att smälta bort snö och is med varmvatten eller annan värmekälla är strikt förbjudet då kan ställa till med stora problem på andra ställen.
 • Markisens underhåll mm bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Brunnar och rännor rensas en gång per år, luckor finns för detta. Tänkt dock på att hålla terrassgolvet så rent som möjligt för att undvika stopp i brunnarna (gäller terrasser plan 6).

Terrassavgift

 • Terrassavgiften beräknas; 4% av gällande prisbasbelopp per terrass och år och debiteras via månadsavgiften.
 • Terrassavgiften går till en terrassfond som samtliga terrassägare bidrar till i samma omfattning. Dessa ska täcka framtida gemensamma underhållsbehov som ingår i underhållsplanen för brf, för att inte dessa ska komma att belasta medlemmar utan terrasser.

Tvättstugan

Utrustningen i tvättstugan är vår gemensamma utrustning. Om vi sköter om utrustningen på rätt sätt kommer den att hålla längre och risken för att din tvättid ”fryser” inne på grund av obrukbara maskiner minskar. Dessutom minskar vi de löpande reparationskostnaderna orsakade av onödigt slarv.

Regler för tvättstugorna

 • Du bokar tvättid med din bokningscylinder på tavlan utanför tvättstugan.
 • Respektera tiden och se till att vara färdig innan nästa tvättid börjar.
 • Om en bokad tid inte påbörjats inom en halvtimma från starttiden kan vem som helst använda tvättstugan.
 • Endast medlemmar i Brf Söders Hjärta får använda tvättstugan.
 • Tvätta inte bygel-BH i maskinerna utan att placera dem i tvättpåse.
 • Det är inte tillåtet att färga kläder i maskinerna, ej heller bleka med klorin.
 • Det är inte tillåtet att tvätta mattor i maskinerna.
 • Tvättvagnarna får inte avlägsnas från tvättstugan.
 • Du måste lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den.
 • Rengör filtren i både tumlaren och torkskåpet.
 • Lämna mangelduken i utdraget läge (valsen sväller av fukt).
 • Rengör tvätthon och avlastningsbänken.
 • Torka golvet om du smutsat ner det.

Vatten och värme

Kostnader för vatten och värme betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kran-packning när vatten står och droppar. Vädra inte långa perioder med elementen igång.