Allmänt

Fastigheten byggdes år 1965 och har ingångar på Siargatan 9 och 11, Magnus Ladulåsgatan 46 samt Åsögatan 85. Föreningen förvärvade fastigheten 2005 och omfattar 62 lägenheter (varav en är hyresrätter) och fyra lokaler. Till föreningen hör också ett tvåplansgarage med 25 parkeringsplatser för föreningens medlemmar. Föreningen har även innergård med grill, uteplatser och odlingar, två tvättstugor, källarförråd, källsorteringslokal, två cykelrum, ett barnvagnsrum samt ett hobbyrum/bibliotek.

 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening som äger marken (ej tomträtt).
 • Lägenheternas fördelning är:
  • 1 rok 4 st
  • 2 rokv 11 st
  • 2 rok 26 st
  • 3 rok 18 st
  • 4 rok 3 st
 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Föreningen har även tecknat ansvarsförsäkring som fastighetsägare, rättsskydds- och ansvarsförsäkring för styrelse och revisorer.
 • Föreningen har avtal med Fastighetsägarna Stockholm avseende ekonomisk och teknisk förvaltning.
 • Extern revisor är Joakim Häll och revisorssuppleant Jörgen Götehed, båda från BoRevision AB.
 • Organisationsnumret är 769610-9003

Upphandling av entreprenörer

När föreningen behöver ta in en entreprenör för en reparation eller underhåll tas offerter in från minst två och helst tre företag som utvärderas av vår förvaltare och av styrelsen. Därefter väljs den entreprenör som angett bäst pris i enhet med förfrågningsunderlagets specifikationer.

Föreningens förvaltning 2019

Förvaltnings-, skötsel- och försäkringsavtal

 • Berendsen mattor – Entrémattor
 • City Hiss – Service av hissar
 • Fastighetsägarna Stockholm AB – Ekonomisk- och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och jourservice
 • Fastighetsägarnas Städ – Städning
 • Fortum Värme – Fjärrvärmeleveranser
 • Sthlm avlopp och vatten /Urbaser – Hushållssopor
 • Veolia Recyckling – Sophantering grovsoprummet
 • Kraft och Kultur i Sverige AB – Elleveranser
 • Plåt & Byggkonsult J-E Svensson AB – Bevakning av tak för snö- och isröjning
 • Plåtsupport – Snö- och isröjning på tak
 • Stockholms Stadsmission – Jourtelefon för omhändertagande av hemlösa
 • Stockholm Vatten – Vattenleveranser
 • Södermalms Lås – Nyckeltillverkning
 • Trygg Hansa – Fastighetsförsäkring
 • ComHem – KabelTV och bredband
 • Una Portar – Garageport
 • Presto – Brandsäkerhet
 • ABC Gruppen – Fläktar
 • Masab – Brunnar

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm AB.