Felanmälan

Styrelsen är inte fastighetsskötare, det har vi Fastighetsägarna (FÄ) till. Styrelsen kan alltså inte rensa avlopp, laga torkskåp som gått sönder eller stoppa vattenläckor. Är det enklare fel du upptäcker, t ex trasiga glödlampor eller en dåligt städad trappa är det kanske något du kan åtgärda själv. För större gör du en felanmälan till FÄ oavsett om felet är i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen. Informera styrelsen om du gör en felanmälan till FÄ och om detta gäller till exempel en torktumlare, sätt en lapp på maskinen så att dina grannar vet att det är omhändertaget. Ju mer vi kan åtgärda själva desto lägre kostnader för fastighetsskötsel och desto lägre månadsavgifter. Fastighetsskötsel är idag föreningens största kostnadspost efter uppvärmning.

När en bostadsrättsinnehavare gör en felanmälan för fel i egen lägenhet så faller det betalningsansvaret på bostadsrättsinnehavaren. Det är först om felkällan identifieras till ett område som är föreningens ansvar, till exempel fastighetens huvudstam, som föreningen blir betalningsansvarig. Det går alltså inte att alltid i förväg specificera vem som debiteras för felsökning och åtgärd. Om du felanmäler till FÄ och inget fel går att härleda till något som faller inom föreningens ansvarsområde, så blir bostadsrättsinnehavaren betalningsansvarig för allt arbete som FÄ gör, både felsökning och eventuell åtgärd. I föreningens stadgar finns information om vad som är föreningens respektive boendes underhållsansvar.

Vem kan felanmäla?
Alla boende i huset

Hur felanmäler jag?
Dygnet runt på:
kundservice[at]fastighetsagarna.se
Tel 08-617 76 00
Måndag – torsdag: 07.00 – 16.00
Fredag: 07.00 – 15.00

Din anmälan blir en arbetsorder som vår fastighetsskötare tar hand om, bedömer och fördelar till rätt kompetens på FÄ som sedan åtgärdar.

Finns det risk för dubbel felanmälan?
Nej, FÄ åtgärdar bara en gång även om flera har felanmält

Föreningens fastighetsskötare, förvaltare och hyreshandläggare

Fastighetsskötare
kundservice[at]fastighetsagarna.se
08-617 76 00 (växel)

Fastighetsförvaltare
Joakim Galdon
forvaltare[at]fastighetsagarna.se
08-617 76 00 (växel)

Hyres/pantärenden
hyresredovisningen.stockholm[at]fastighetsagarna.se
Måndag – fredag 9.00-11.30

08-617 75 00

Tekniska frågor
Måndag, onsdag, fredag:
08-617 75 74