Kontakt

Mailadress

brfsodershjarta[at]gmail.com

Styrelse

Styrelsen nås via den gemensamma mailadressen brfsodershjarta[at]gmail.com.  Styrelsemöten hålls vanligtvis en gång i månaden. Föreningens brevlåda finns på Siargatan 9.

Johanna Schumacher, ordförande

Ingvar Elstig, vice ordförande

Agneta Altino, sekreterare

Rune Bengtsson, kassör

Marcus Morfeldt, ledamot

Madeleine van der Veer, suppleant

Erik Hökerberg, suppleant

Valberedning

Katarina Cooper  och Monica Apelgren, Siargatan 9
valberedning.brfsodershjarta[at]gmail.com

Felanmälan

Dygnet runt på:
kundservice[at]fastighetsagarna.se
Tel 08-617 76 00
Måndag – torsdag: 07.00 – 16.00
Fredag 07.00 – 15.00

Din anmälan blir en arbetsorder som vår fastighetsskötare tar hand om, bedömer och fördelar till rätt kompetens på FÄ som sedan åtgärdar.

Föreningens fastighetsskötare, förvaltare och hyreshandläggare

Fastighetsskötare
Yigal Rubin
08-617 76 00 (växel)

Fastighetsförvaltare
Joakim Galdon
forvaltare[at]fastighetsagarna.se (ange Brf Söders Hjärta)
08-617 76 00 (växel)

Avgift/hyres/pantärenden
hyresredovisningen.stockholm[at]fastighetsagarna.se
Måndag – fredag: 09.00-11.30
08-617 75 00

(Alternativt:)
kundservice[at]fastighetsagarna.se

Gårdsgruppen

gardsgruppen@brfsodershjarta.se

Fakturaadress

BRF Söders Hjärta
FE 236-03632
Box 12026
102 21 Stockholm

Postadress

Brf Söders Hjärta Styrelsen
Siargatan 9
118 27 Stockholm