Styrelse och valberedning

Styrelse

Styrelsen nås via den gemensamma mailadressen brfsodershjarta[at]gmail.com. Ring/maila/messa till enskilda styrelseledamöter endast i verkligt akuta ärenden. Styrelsemöten hålls vanligtvis en gång i månaden. Föreningens brevlåda finns på Siargatan 9.

Johanna Schumacher, ordförande
070-734 14 40

Agneta Altino, vice ordförande
070-763 6974

Monica Larsson, sekreterare
070-921 75 53

Rune Bengtsson, kassör
073-049 69 56

Lukas Horosiewicz, ledamot
0708385303

Hans-Erik Täpp, ledamot
0738306166

Madeleine van der Veer, suppleant
0702924412

Marcus Morfeldt, suppleant
0704351276

Valberedning

Katarina Cooper, Siargatan 9