Styrelse och valberedning

Styrelse

Styrelsen nås via den gemensamma mailadressen brfsodershjarta[at]gmail.com. Ring/maila/messa till enskilda styrelseledamöter endast i verkligt akuta ärenden. Styrelsemöten hålls vanligtvis en gång i månaden. Föreningens brevlåda finns på Siargatan 9.

Johanna Schumacher, ordförande
☎ 070-734 14 40

Ingvar Elstig, vice ordförande
☎ 070-301 35 12

Agneta Altino, sekreterare
☎ 070-763 6974

Rune Bengtsson, kassör
☎ 073-049 69 56

Marcus Morfeldt, ledamot
☎ 070-435 12 76

Madeleine van der Veer, suppleant
☎ 070-292 44 12

Erik Hökerberg, suppleant
☎ 070-728 34 35

Valberedning

Katarina Cooper, Siargatan 9