Bra att veta

Denna sida vänder sig till dig som bor i en lägenhet i bostadsrättsföreningen. Nedan finns frågor som styrelsen ofta får från boende, samt aktuella svar, och det är därför en bra plats att börja på om du söker information. För vidare information hänvisas till övriga flikar på hemsidan. Du är också välkommen att kontakta styrelsen om du har vidare frågor.

 1. Hur ofta städas huset?
  Trapphusen och tvättstugan städas en gång i veckan, storstädning en gång per år.
  Entré- och hissmattor byts en gång i veckan.
  Sophämtning en gång i veckan.
  Garaget städas en gång per år.
 2. Rondering
  FÄ gör rondering i huset en gång i veckan då bland annat värmesystemet och annan teknisk utrustning kontrolleras. Enkla fel som upptäcks vid ronderingen, t ex trasiga glödlampor, åtgärdas direkt. Behövs särskilt material eller utrustning åtgärdas det vid nästa veckas rondering. Kan vi inte vänta en vecka utan kräver en extra utryckning debiteras vi extra.
 3. Jag har stopp i mitt avlopp
  Du ansvarar själv för ditt avlopp fram till husets huvudstam. Testa med någon propplösare (inte kaustiksoda!) eller rensvajer. Är det fortfarande stopp, kontakta en rörmokare, alternativt gör en felanmälan till FÄ. Är stoppet i din lägenhet, dvs fram till huvudstammen, står du för kostnaden. Är stoppet i en av huvudstammarna står föreningen för kostnaden. Inte förrän rörmokare har börjat rensa proppen går det att säga var stoppet är.

  För att vårda avloppsledningar i din lägenhet, vår fastighet och stadens avloppssystem, och minska risken för stopp:

  1. Skölj inte ner matavfall i vasken
  2. Rensa golvbrunn och vattenlås regelbundet.
  3. Torka ur matolja och fett från stekpannor och kastruller med hushållspapper och lägg i soppåsen.
  4. Frityrolja som använts klart hälls i flaska eller dunk och återlämnas till miljöstationen eller återvinningscentralen. Förslut förpackningen och märk vad innehållet är innan du lämnar. Här kan du hitta mer information om hur du underhåller din lägenhets och fastighetens avloppsledningar.
 4. Vattenläcka
  Felanmäl direkt till FÄ och informera styrelsen. Är det riktigt akut, till exempel trasigt synligt rör, kontakt rörmokare med jour. För att undvika långvarigt droppande från otäta kopplingar i köket rekommenderas att installera en enkel droppvakt under vasken och vid diskmaskinen. Finns för några hundralappar på Clas Olsson eller går att köpa av föreningen.
 5. Försäkring
  Föreningen har fullvärdesförsäkring på huset men du behöver teckna en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Saknar du bostadsrättstillägget är risken stor att du får en högst begränsad ersättning vid vattenskada eller brand. Har du en hemförsäkring via facket gäller dessa ofta endast hyresrätter.
 6. Jag tappat nyckeln till min ytterdörr?
  Du ansvarar själv för din ytterdörr och dina lås. Vänd dig till en låssmed för hjälp, föreningen brukar använda sig av Södermalms lås mitt emot Skrapan. Eventuella kostnader får du själv stå för själv. Föreningen har ingen huvudnyckel till din lägenhet. Men har du en lägenhetsnyckel i tuben kan FÄ hjälpa dig in.
 7. Tuben i dörren, vad är den till för?
  Uppe i ett hörn på lägenhetsdörren finns en svart plasttub med en låscylinder på utsidan. Det är bra om du förvarar en lägenhetsnyckel i denna tub. Om någon akut behöver komma in i din lägenhet, t ex vid en vattenläcka eller sjukdomsfall, så kan Fastighetsägarna komma åt nyckeln i tuben och slippa kalla på låssmed. Också en bra lösning om du tappat din nyckel. Är du bortrest under längre period är det en bra idé att lämna en nyckel i tuben eller hos en granne.
 8. Jag behöver fler nycklar till porten/källaren?
  En port/källarnyckel kostar 300 kronor, betalas kontant. Kontakta styrelsen.
 9. Jag har tappat nyckeln till brevlådan eller tvättbokningen
  Det finns inga extranycklar, ny cylinder måste då köpas. Kontakta styrelsen.
 10. Jag har problem med TV och/eller datatrafik
  Kontakta din leverantör, dvs ComHem/IP Only eller den du valt för fiber.
 11. Jag upplever att en granne stör t ex genom att spela musik eller klampa i golvet på ett onormalt sätt eller utanför angivna tider
  Ring på hos din granne, be dem respektera våra boenderegler. Det mesta löser sig på detta sätt. Om störningen ändå inte upphör, notera tid och vad som stör, detta är nödvändiga underlag för att på sikt gå vidare med störningen. Tänk på att ljud kan fortplanta sig på ett märkligt sätt i huset, det kan vara svårt att veta var oljudet uppstår.
 12. Någon renoverar/bygger utanför gällande arbetstider
  Ring på hos din granne, be dem respektera våra boenderegler. Det mesta löser sig på detta sätt. Om arbetet ändå inte upphör, notera tid och vad som stör, detta är nödvändiga underlag för att på sikt gå vidare med störningen. Tänk på att ljud kan fortplanta sig på ett märkligt sätt i huset, det kan vara svårt att veta var oljudet uppstår.
 13. Dålig lukt i porten på grund av sophämtning
  Våra hushållssopor bärs ut genom porten. Om vi inte har packat våra sopor ordentligt kan sopsäckarna läcka vilket kan kladda ner både golv och entrémattor med otäck lukt som följd. Sophämtning sker två gånger i veckan, trappstädning på måndagar och entrén städas även på torsdagar under vintern. Kan vi inte vänta till nästa städtillfälle får vi svabba upp eländet själva. För detta finns enklare städmaterial utplacerat i 9ans respektive 11ans cykelförråd. Bästa sättet att undvika kladdet är att vi alla förpackar soporna ordentligt. Att felanmäla till FÄ och beställa ett extra städtillfälle är förenat med en extra kostnad för föreningen, detta skall endast göras i undantagsfall.
 14. Lägenhetsbråk, pågående inbrottsförsök eller annan allvarlig akut incident
  Ring polisen på 112. Berätta vad portkoden är eller gå ner och öppna porten så att de kommer in. Meddela styrelsen om vad som hänt.
 15. Incidenter av mindre akut karaktär
  Ring polisen på 114 14. Du kan också meddela/tipsa polisen via deras hemsida, https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/ Som polisen själva formulerar det: Polisen behöver tips från allmänheten för att kunna förebygga brott, bekämpa brottslighet och skapa trygghet i samhället.
 16. Jag ska ha fest
  Sätt upp en lapp i porten/hissen och meddela grannar över/under/bredvid. Om en granne sedan kommer och ber er dämpa festen framåt kvällen/natten, var vänlig respektera detta.
 17. Hyresavier
  Fastighetsägarna Stockholm är vår ekonomiska förvaltare och hanterar våra hyresavier. Vid utebliven avi eller andra frågor rörande hyresbetalningar/pantärenden, kontakta hyresgruppen1.stockholm[at]fastighetsagarna.se
 18. Pantärenden
  Alla dokument och frågor rörande panter hanteras av vår förvaltare Fastighetsägarna, som har hand om föreningens pantförteckning. Dokument postas direkt till:
  Fastighetsägarna
  att: Hyresredovisningen
  Box 12871
  112 98 Stockholm
 19. Jag ska sälja min lägenhet
  Kontakta hyreshandläggaren på FÄ hyresgruppen1.stockholm[at]fastighetsagarna.se och be om objektsbeskrivning, mäklaren får även mäklarbild av hyreshandläggaren. Allmän info till mäklare finns här på hemsidan under fliken Mäklare/spekulanter.
 20. Vill du hyra ut i andra hand?
  För att hyra ut i andra hand måste du ha ett skriftligt godkännande från styrelsen. För att få detta godkännande behöver du lämna in en ansökan, där det tydligt ska framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för max ett år i taget. Mer information och riktlinjer för andrahandsuthyrning finns under boenderegler och på Fastighetsägarnas hemsida. Där finns även blankett för ansökan om andrahandsuthyrning.
 21. Obehöriga i trapphuset?
  Vi är medlemmar i Stadsmissionens nattjour som man kan ringa om man hittar obehöriga övernattare i fastigheten, tel nr 020 787860. Om man dagtid träffar på obehöriga bör man be dom att lämna, eller om man upplever att man inte kan hantera situationen ringa polisen.