Nyheter

Cykelramper

För att underlätta för dem som har sin cykel på gården har nu cykelramper monterats i 9:ans och 11:ans trappor. Om du inte cyklar så ofta eller vill undvika trängseln i cykelrummen är gården ett bra alternativ att ställa cykeln och nu mer lättillgängligt.

Styrelsemöte 14 september

  • Projektet med balkongrenoveringen fortskrider. Arkitektfirma är inkopplad för att göra ritningar för bygglovsansökan. Om inget oförutsett inträffar kommer arbetet utföras under 2022.
  • Terrassräckena på plan 6 är besiktade, vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa säkerheten både för boende och folk som rör sig på gatan nedanför.
  • En avloppspump i källaren har strejkat med dålig lukt som följd. Den andra av de två pumparna visade sig också vara i dåligt skick. Båda pumparna kommer bytas inom kort.
  • Hissar och garageport är inspekterade.
  • Gårdsstädning planerad till i början på oktober.
  • Cykelramper är monterade i trapporna i 9:an och 11:an för att underlätta för dem som har sin cykel på gården.
  • Föreningens ekonomi är fortsatt god, inga större oväntade kostnader har dykt upp.
  • Nästa styrelsemöte är den 19 oktober.

Tvättmaskinerna

Ska du tvätta något av dun i våra gemensamma tvättmaskiner måste du använda en tvättpåse. Om en t ex en kudde eller jacka spricker förstör dunet maskinen med driftstopp och kostnader som följd. Och tyngdtäcken går INTE att tvätta hos oss, våra maskiner pallar inte!

Styrelsemöte 17 augusti

Cykelramper till trapporna i 9:an och 11:an är beställda, hoppas på snar installation och att det då ska bli lättare att få upp cyklar till gården.

Besiktning av räcken på terrasserna kommer att ske i september, vi vill ha säkra terrasser och att inget ska rasa ner i gatan.

Det kommer att ske en extra städning med stentvätt i 9:an och 11:ans portar, sophanteringen där sätter sina spår.

Dags för rensning av cyklar och annat i långtidsförvaringen i garaget. Håll utkik efter mer info.

Gårdsstädning förhoppningsvis kombinerat med lite social samvaro är planerad till slutet av september. Det kommer mer info men om smittspridningen ökar får vi kanske tänka om.

Balkongrenovering planerad till nästa år, projektledare från FÄ håller i det hela.

Föreningens ekonomi är god, inga större oförutsedda ekonomiska händelser har inträffat.

Styrelsemöte 15 juni

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte, den nya styrelsens sammansättning finns här på hemsidan under ”Kontakt”.

Efter sommaren räknar vi med att få in anbud på den planerade balkongrenoveringen.

Ett lån på 3 miljoner kronor löstes i maj.

Möjligheter till ytterligare cykelparkering på gården undersöks.

Nästa styrelsemöte är den 17 augusti.

Styrelsen vill passa på och önska alla en härlig sommar. När det är torrt, hjälp gärna till med att vattna planteringarna på gården.

Styrelsemötet 10 maj

Balkongrenovering påbörjas 2022. Fastighetsägarna tar in offerter och projektleder.

På prov skall vi foliera ett par fönster hos CityMail. Faller det väl ut kommer fler fönster att få en snygg foliering.

Garagestädning har utförts av FÄ och Masab har avtalsenligt spolat brunnar samt besiktigat oljeavskiljare, sandfång mm i garaget.

Presto har gjort brandsyn och anmärkningar har eller kommer att åtgärdats.

Vi kommer att amortera ytterligare 3 miljoner på föreningens lån per den sista maj.

Åter dags för cykelrensning (se separat nyhet samt anslag i cykelrummen).

Rensning i cykelrummen

Det är återigen trångt i cykelrummen så dags för rensning. Märk din cykel senast onsdagen den 26 maj med namn och port. Omärkta cyklar kommer därefter att flyttas till långtidsförvaringen i garaget.