Nyheter

Torskskåpet i bokningsbara

Torsksåpet i bokningsbara tvättstugan fungerar inte riktigt som det ska (men ibland gör det det, konstigt nog). Det är felanmält men tills det är fixat får vi samsas om torkskåpet i drop-in.

Styrelsemöte 15 juni

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte, den nya styrelsens sammansättning finns här på hemsidan under ”Kontakt”.

Efter sommaren räknar vi med att få in anbud på den planerade balkongrenoveringen.

Ett lån på 3 miljoner kronor löstes i maj.

Möjligheter till ytterligare cykelparkering på gården undersöks.

Nästa styrelsemöte är den 17 augusti.

Styrelsen vill passa på och önska alla en härlig sommar. När det är torrt, hjälp gärna till med att vattna planteringarna på gården.

Styrelsemötet 10 maj

Balkongrenovering påbörjas 2022. Fastighetsägarna tar in offerter och projektleder.

På prov skall vi foliera ett par fönster hos CityMail. Faller det väl ut kommer fler fönster att få en snygg foliering.

Garagestädning har utförts av FÄ och Masab har avtalsenligt spolat brunnar samt besiktigat oljeavskiljare, sandfång mm i garaget.

Presto har gjort brandsyn och anmärkningar har eller kommer att åtgärdats.

Vi kommer att amortera ytterligare 3 miljoner på föreningens lån per den sista maj.

Åter dags för cykelrensning (se separat nyhet samt anslag i cykelrummen).

Rensning i cykelrummen

Det är återigen trångt i cykelrummen så dags för rensning. Märk din cykel senast onsdagen den 26 maj med namn och port. Omärkta cyklar kommer därefter att flyttas till långtidsförvaringen i garaget.

Årsstämman 25 maj

Kallelse till årsstämman delades ut i allas postfack i måndags kväll. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer senast den 18 maj.

Vi uppmanar så många som möjligt att poströsta.

Styrelsemötet 19 april

Angående renoveringar beslutades om skärpta regler för byggsäckar, bl a krävs framöver kopia på polistillstånd
Störande arbete skall också aviseras i förväg i portarna för att grannar skall ha en möjlighet att planera sin vardag.
Föreningens hyresrätt är såld och ny medlem har flyttat in.
Garagestädning kommer att ske måndagen den 10 maj så den dagen får inga bilar vara i garaget. Ytterligare avisering kommer.
Ingen vanlig vårstädning pga pandemin, gårdsgruppen återkommer med info
Undersökning om gruppabonnemang för fiber landade i att avtalet med IP Only löper ytterligare flera år, vi får därför avvakta frågan.