Nyheter

Uppdatering balkongbygget 9 september

Nu är all bilning i fastigheten klar, även de två balkongerna mot Magnus Ladulåsgatan.

Från måndag kommer fokus bli att forma och armera balkongerna på innergården. Gjutning för innergården är planerad till torsdagen den 22 september.

Vi återkommer när vi har mer information.

Uppdatering balkongbygget 6 september

Generellt går arbetet enligt plan.

Mot Siargatan beräknas bilningen vara slutförd torsdag denna vecka.

På gården fortsätter man arbetet med gjutformar. Gjutning beräknas påbörjas vecka 38.

Allt blästringsarbete både mot gård och gata är i princip klart, möjligtvis kan någon ytterligare fläck behöva åtgärdas.

Vi återkommer när vi har ny information.

Styrelsen

Uppdatering balkongbygget 26 augusti

Mot Siargatan är nu alla räcken demonterade och man har börjat plasta in fönster och dörrar. På måndag fortsätter man att täcka in med plast och på tisdag startar blästring och tvättning. Det beräknas ta ca 2-3 dagar och på torsdag eller fredag påbörjas bilning.

På gården bygger man gjutformar och det fortsätter man med under nästa vecka. Då börjar man även laga och snygga till betongväggarna.

Uppdatering balkongbygget 22 augusti

· Gårdssidan

· Blästringen är helt klar

· Bilningen påbörjad och beräknas hålla på ytterligare sex arbetsdagar

· Siargatan

· Ställning och täckning blir klart de närmaste dagarna

· Blästring påbörjas på onsdag (ev torsdag) denna vecka, se till att fönster är stängda

Total tidsåtgång för bilning och blästring för hela fastigheten beräknad till ytterligare minst tre veckor

·Särskilt störande arbete utförs 8-16 måndag-fredag

· Arbetet löper enligt plan hittills utan överraskningar

Extra viktigt att visa hänsyn

Balkongrenoveringen medför ljudstörningar under dagtid. Det är därför extra viktigt att vi nu gemensamt ser till att det är så lugnt som möjligt i huset under kvällar, nätter och helger.

Boendereglerna säger att det skall vara tyst i huset mellan 22.00 och 07.00. Kör därför inte tvättmaskin i din egen lägenhet under denna tid, särskilt centrifugering skapar stomljud som fortplantar sig i huset och stör dina grannar. Och undvik också annat som kan störa dina grannar, till exempel att dammsuga tidigt en lördagsmorgon.

Föreningens boenderegler gäller naturligtvis alltid men det är alltså extra viktigt just nu att vi alla följer dem.

Stäng fönster och gårdsporten

Byggfirman meddelar att i flera lägenheter står fönster öppna när de ska blästra. Var noggranna med att stänga fönster i närheten av blästring, deras arbete försvåras och du får in blästersand i din lägenhet.

Ställ heller inte upp gårdsporten. Byggfirman stänger den men sen ställs den ofta upp igen, troligtvis av boende. Vi ber er att upphöra med detta. Det kommer in svårstädad blästersand i porten vilket också kan ta sig in lägenheterna. Även om det i det varma vädret kan kännas kvavt pga stängda fönster och ventiler är inte öppna portar rätt lösning. Låt oss hjälpas åt att hålla huset säkert och så rent som det går och se till att portarna både åt gatan och gården är stängda.

Bygginfo

Arbetet med att sätta upp ställning och täcka in utsatta delar har nu påbörjats på innergården, undvik i möjligaste mån att beträda den. Måste man ändå gå där, iakttag försiktighet och kontrollera var arbeten pågår! Gå inte under byggnadsställningarna. Föräldrar måste ha uppsikt över sina barn.

Balkongdörrarna mot gården kommer att låsas i morgon onsdag, bilning beräknas påbörjas vecka 33.

Juridiskt och försäkringstekniskt är hela fastigheten en arbetsplats varför vi ber er med balkonger mot Siargatan att inte använda dessa även om de ännu inte låsts.

Ventiler mot balkong

Du som har balkong utanför sovrummet har också en ventil i väggen bredvid balkongdörren. För att så lite partiklar som möjligt ska komma in i lägenheten i samband med balkongrenoveringen kan det vara lämpligt att du stänger ventilen men också att du täcker över den, både på in- och utsidan. Täckning av ventilen på utsidan måste göras innan den 10 augusti.

Cyklar på gården

Några cyklar står parkerade längs med husväggen på gården, där kommer inom kort byggnadsställningar att sättas upp. Vänligen flytta cyklarna så att de inte är i vägen, de riskerar att skadas om de står kvar.

Stamspolning

Stamspolning kommer äga rum i med start måndagen den 4 april. Du har i ditt postfack fått information från spolfirman Samsons Rör vilken dag som är aktuell för just din uppgång.

För att spolningen ska bli lyckad krävs tillträde till samtliga lägenhet. Kan du inte vara hemma aviserad tid, lämna nyckel till spolfirman som kommer att finnas på plats i porten från klocka 07.45 aktuell dag, alternativt lämna nyckeln till styrelsen (postfacket i 9:ans port). Nycklarna kommer att återlämnas när man är helt klar med aktuell stam, inkl källare. Till exempel kan en eftersläpande spolning hos en granne högre upp kan göra att spolfirman behöver göra återbesök i underliggande lägenheter.

Har du frågor, kontakta Christoffer på Samsons Rör 070-713 8801

Kärvande lås

Låsen i 11:ans hiss samt det från garaget och tillbaka in i källaren kärvar lite. Vi har beställt nya och Södermalms Lås kommer inom kort och byter dem.

Styrelsemöte 15 mars

Balkongprojektet fortgår. Tillsammans med projektledare från FÄ har styrelsen haft möte med två entreprenörer vars anbud vi utvärderar. Vi inväntar besked från kommunen avseende bygglov, det tar längre tid än utlovat.

Stamspolning kommer att ske vecka 14 (4-8 april). Spolfirman, Samsons Rör, kommer att avisera i trapphusen. Viktigt att alla boende lämnar tillträde till sin lägenhet för spolning, antingen genom att själv vara hemma, lämna en nyckel i tuben i dörren eller lämna en nyckel till en granne.

Garageporten är besiktad och godkänd.

Vi har förtydligat regler angående uthyrning i andra hand, har nu en separat flik på hemsidan.

Skyddsrummens förråd är nu helt uppsorterade och klara. Låt oss hoppas att de aldrig kommer att behöva användas.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, inget oförutsett har inträffat.

18 maj kl 19.00 äger föreningsstämman rum. Lokal är Hermods på Fatburs Brunnsgatan 11-13.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 12 april.

Balkongrenoveringen

Den nödvändiga renoveringen av balkongerna kommer att äga rum eftersommaren. Projektet kommer bland annat innebära perioder med störande bilningsarbete. Vi arbetar nu med att utvärdera olika entreprenörer och väntar samtidigt in bygglov från kommunen. Vi kommer löpande att informera om hur processen fortskrider.

Skyddsrum

I höstas gjorde MSB en besiktning av våra tre skyddsrum och både skyddsrummen och deras utrymningsvägar fick godkänt. Vi behövde dock få till en bättre struktur i utrymmet för utrustningen till skyddsrummen och till detta anlitade vi i januari en firma med särskild kompetens inom detta område, det arbetet är nu avslutat.

Låt oss hoppas att skyddsrummen aldrig kommer att behöva användas men vi som fastighetsägare är ansvariga för att de även i fredstid uppfyller myndigheternas krav.

Styrelsemöte 15 februari

Balkongprojektet fortskrider, vi väntar in offerter från ett antal entreprenörer

Fastighetsägarna kommer att utföra den obligatoriska energideklarationen åt oss nu under våren.

Stamspolning av fastighetens samtliga rör genomförs vart femte år och nu är det dags igen. När ett datum är fastställt kommer vi att tydligt anslå det i portarna och är på hemsidan. Det är mycket viktigt att rörfirman som utför stamspolningen åt oss får tillträde till samtliga lägenheter. Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen kan du ha en lägenhetsnyckel i tuben i din dörr eller lämna till en granne.

Ekonomin ser fortsatt mycket bra ut, arbetet med årsredovisning och förvaltningsberättelse pågår.

Nästa styrelsemöte är den 15 mars