Uppdatering balkongbygget 1 november

Hela gårdssidan är nu färdigmålad (förutom lite bättringsmålning), nästa steg är montering av räcken och fronter.

Mot Siargatan och ML är allt färdiglagat och målning påbörjas idag eller i morgon.

Arbetet fortskrider enligt plan och bygget håller tidtabellen, dvs beräknas vara klart den 9 december. Därefter måste vi få ett slutbesked från kommunen innan balkongerna kan användas.

Vi återkommer när vi har mer information