Hissen i 11:an

Låset i hissen som används för att komma ner i källaren kärvar. Fungerar det inte trots lite trixande så kan man nå källaren genom 9:ans hiss. Låsfirma kommer hit på fredag.

Uppdatering balkongbygget 22 november

Nu går balkongprojektet in på sluttampen.

· Gården: Alla räcken är monterade, besiktning är gjord och gick bra, ställningen kommer att börja monteras ned den här veckan.

· Gatan (inkl ML): räcken monteras den här veckan och besiktning är planerad till den 2 december, först därefter kan ställningen monteras ned.

· Innan vi fått slutbesked från kommunen är balkongerna juridiskt sett en arbetsplats och vi får inte använda dem (men vi får vädra!). Vi vet inte än när vi får slutbesked.

· Byggboden på gården kommer att lyftas bort den 5 december, vi flaggar redan nu för att det arbetet kan komma att påbörjas före 07.00.

· Balkongbolaget skall återställa gården men då det på vintern är svårt att se vilka växter som måste ersättas kommer detta att ske först till våren.

· De nya räckena är något lite högre än de gamla som inte uppfyllde kraven i nu gällande byggnorm.

Uppdatering balkongbygget 10 november

För att öka sannolikheten att tidplanen hålls så kommer på lördag klockan 08-15 byggfirman att utföra spacklingsarbete på balkongerna mot gatan. Spacklingsarbete skapar inga större ljud men det kan vara bra för alla att veta att det kan röra sig personer på ställningarna.

Uppdatering balkongbygget 1 november

Hela gårdssidan är nu färdigmålad (förutom lite bättringsmålning), nästa steg är montering av räcken och fronter.

Mot Siargatan och ML är allt färdiglagat och målning påbörjas idag eller i morgon.

Arbetet fortskrider enligt plan och bygget håller tidtabellen, dvs beräknas vara klart den 9 december. Därefter måste vi få ett slutbesked från kommunen innan balkongerna kan användas.

Vi återkommer när vi har mer information

Uppdatering balkongbygget 8 oktober

Gjutningen på Siargatan och Magnus Ladulås är klar och har gått bra. Nästa vecka fortsätter man med att laga och snygga till betongväggarna. Möjligtvis börjar man också måla undersidan av balkongerna på gården.

Arbetet går enligt plan, man ligger till och med någon dag före i tidsschemat. Hela projektet beräknas vara klart den 9 december. Därefter behövs slutbesked från kommunen innan vi kan använda balkongerna.

Uppdatering balkongbygget 1 oktober

Gjutningen på gården har gått bra och är nu helt klar. Alla formar mot Siargatan och Magnus Ladulås är klara och gjutning kommer att ske på onsdag den 5 oktober. Man fortsätter med att laga och snygga till betongväggarna.

Arbetet går enligt plan, man ligger till och med någon dag före i tidsschemat. Hela projektet beräknas vara klart den 9 december. Därefter behövs slutbesked från kommunen innan vi kan använda balkongerna.

Vi återkommer när vi har ny information.

Styrelsen

Uppdatering balkongbygget 9 september

Nu är all bilning i fastigheten klar, även de två balkongerna mot Magnus Ladulåsgatan.

Från måndag kommer fokus bli att forma och armera balkongerna på innergården. Gjutning för innergården är planerad till torsdagen den 22 september.

Vi återkommer när vi har mer information.

Uppdatering balkongbygget 6 september

Generellt går arbetet enligt plan.

Mot Siargatan beräknas bilningen vara slutförd torsdag denna vecka.

På gården fortsätter man arbetet med gjutformar. Gjutning beräknas påbörjas vecka 38.

Allt blästringsarbete både mot gård och gata är i princip klart, möjligtvis kan någon ytterligare fläck behöva åtgärdas.

Vi återkommer när vi har ny information.

Styrelsen

Uppdatering balkongbygget 26 augusti

Mot Siargatan är nu alla räcken demonterade och man har börjat plasta in fönster och dörrar. På måndag fortsätter man att täcka in med plast och på tisdag startar blästring och tvättning. Det beräknas ta ca 2-3 dagar och på torsdag eller fredag påbörjas bilning.

På gården bygger man gjutformar och det fortsätter man med under nästa vecka. Då börjar man även laga och snygga till betongväggarna.

Uppdatering balkongbygget 22 augusti

· Gårdssidan

· Blästringen är helt klar

· Bilningen påbörjad och beräknas hålla på ytterligare sex arbetsdagar

· Siargatan

· Ställning och täckning blir klart de närmaste dagarna

· Blästring påbörjas på onsdag (ev torsdag) denna vecka, se till att fönster är stängda

Total tidsåtgång för bilning och blästring för hela fastigheten beräknad till ytterligare minst tre veckor

·Särskilt störande arbete utförs 8-16 måndag-fredag

· Arbetet löper enligt plan hittills utan överraskningar

Extra viktigt att visa hänsyn

Balkongrenoveringen medför ljudstörningar under dagtid. Det är därför extra viktigt att vi nu gemensamt ser till att det är så lugnt som möjligt i huset under kvällar, nätter och helger.

Boendereglerna säger att det skall vara tyst i huset mellan 22.00 och 07.00. Kör därför inte tvättmaskin i din egen lägenhet under denna tid, särskilt centrifugering skapar stomljud som fortplantar sig i huset och stör dina grannar. Och undvik också annat som kan störa dina grannar, till exempel att dammsuga tidigt en lördagsmorgon.

Föreningens boenderegler gäller naturligtvis alltid men det är alltså extra viktigt just nu att vi alla följer dem.

Stäng fönster och gårdsporten

Byggfirman meddelar att i flera lägenheter står fönster öppna när de ska blästra. Var noggranna med att stänga fönster i närheten av blästring, deras arbete försvåras och du får in blästersand i din lägenhet.

Ställ heller inte upp gårdsporten. Byggfirman stänger den men sen ställs den ofta upp igen, troligtvis av boende. Vi ber er att upphöra med detta. Det kommer in svårstädad blästersand i porten vilket också kan ta sig in lägenheterna. Även om det i det varma vädret kan kännas kvavt pga stängda fönster och ventiler är inte öppna portar rätt lösning. Låt oss hjälpas åt att hålla huset säkert och så rent som det går och se till att portarna både åt gatan och gården är stängda.

Bygginfo

Arbetet med att sätta upp ställning och täcka in utsatta delar har nu påbörjats på innergården, undvik i möjligaste mån att beträda den. Måste man ändå gå där, iakttag försiktighet och kontrollera var arbeten pågår! Gå inte under byggnadsställningarna. Föräldrar måste ha uppsikt över sina barn.

Balkongdörrarna mot gården kommer att låsas i morgon onsdag, bilning beräknas påbörjas vecka 33.

Juridiskt och försäkringstekniskt är hela fastigheten en arbetsplats varför vi ber er med balkonger mot Siargatan att inte använda dessa även om de ännu inte låsts.

Ventiler mot balkong

Du som har balkong utanför sovrummet har också en ventil i väggen bredvid balkongdörren. För att så lite partiklar som möjligt ska komma in i lägenheten i samband med balkongrenoveringen kan det vara lämpligt att du stänger ventilen men också att du täcker över den, både på in- och utsidan. Täckning av ventilen på utsidan måste göras innan den 10 augusti.

Cyklar på gården

Några cyklar står parkerade längs med husväggen på gården, där kommer inom kort byggnadsställningar att sättas upp. Vänligen flytta cyklarna så att de inte är i vägen, de riskerar att skadas om de står kvar.