Uppdatering balkongbygget 22 november

Nu går balkongprojektet in på sluttampen.

· Gården: Alla räcken är monterade, besiktning är gjord och gick bra, ställningen kommer att börja monteras ned den här veckan.

· Gatan (inkl ML): räcken monteras den här veckan och besiktning är planerad till den 2 december, först därefter kan ställningen monteras ned.

· Innan vi fått slutbesked från kommunen är balkongerna juridiskt sett en arbetsplats och vi får inte använda dem (men vi får vädra!). Vi vet inte än när vi får slutbesked.

· Byggboden på gården kommer att lyftas bort den 5 december, vi flaggar redan nu för att det arbetet kan komma att påbörjas före 07.00.

· Balkongbolaget skall återställa gården men då det på vintern är svårt att se vilka växter som måste ersättas kommer detta att ske först till våren.

· De nya räckena är något lite högre än de gamla som inte uppfyllde kraven i nu gällande byggnorm.