Uthyrning andra hand

Brf Söders Hjärta följer Hyresnämndens praxis och bostadsrättslagen och medger andrahandsuthyrning av exempelvis följande skäl:

 • Minimiperiod för andrahandsuthyrning är 3 månader
 • Arbete på annan ort eller utomlands
 • Studier på annan ort eller utomlands
 • Längre vistelse på sjukhus eller äldreboende
 • Fängelsevistelse
 • Vid övertagande av lägenhet genom arv
 • Provsamboende, bifoga intyg (max 1,5 år)
 • Militärtjänst
 • Bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar. Kopia på mäklaravtal samt anbudsförteckning och lista på lägenhetsvisningar ska bifogas ansökan. (max 6 mån, med möjlighet till ny prövning för ytterligare 6 mån)
 • Längre utlandsvistelse (min 3 månader – max 1 år)

Brf Söders Hjärta medger EJ andrahandsuthyrning

 • Kortare tid än 3 månader, dvs korttidsuthyrning av lägenheten via sajter på nätet, till exempel över en weekend (Air BnB eller liknande), är inte tillåtet.
  • Till juridisk person

Tänk på att

 • Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste ny ansökan ske innan året gått ut.
 • Tänk på att skicka in ansökan i god tid, styrelsen har som regel möte en gång i månaden och måste hinna fatta beslut innan den tänkta uthyrningsperioden börjar. Ansökningsblankett hittar du här 76 Ansökan om andrahandsuthyrning – Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)
 • Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst, om en ny hyresgäst skall flytta in skall ny ansökan skickas in till styrelsen även om det sker under den period där tillstånd redan beviljats.
 • Styrelsen behöver ha kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen då det kan uppstå tillfällen då styrelsen behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbeten som föreningen svarar för.
 • Föreningen tar ut en stadgeenlig avgift vid uthyrning i andra hand, se stadgarnas § 6.
 • Vid arbete eller studier på annan ort skall intyg för detta bifogas ansökan.
 • Vid provsamboende skall intyg bifogas Blankett för Intyg om provsamboende – Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)
 • Om du hyr eller lånar ut din lägenhet utan tillstånd från styrelsen kan nyttjanderätten till din bostadsrätt förverkas och föreningen bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.
  Se stadgarna § 21.