Soprummen

Det luktar från soprummet i 11:ans port, städning är beställd och då kommer även soprummet i 9:an att städas. Vi ber alla att noggrant knyta ihop sina soppåsar så undviks spill i soprummen men även läckage i portarna när säckarna hämtas.