Knäppningar i elementrören

En backventil i pannrummet strular vilket är den troliga orsaken till de knäppningar man kan höra i elementrören. Hantverkare är sedan ett tag beställd och ska komma i morgon onsdag.