Uppdatering balkongbygget 1 oktober

Gjutningen på gården har gått bra och är nu helt klar. Alla formar mot Siargatan och Magnus Ladulås är klara och gjutning kommer att ske på onsdag den 5 oktober. Man fortsätter med att laga och snygga till betongväggarna.

Arbetet går enligt plan, man ligger till och med någon dag före i tidsschemat. Hela projektet beräknas vara klart den 9 december. Därefter behövs slutbesked från kommunen innan vi kan använda balkongerna.

Vi återkommer när vi har ny information.

Styrelsen