Nyheter

Porten i 11:an

Porten i 11:an stängs och låses inte ordentligt. När du går in och ut se till att den verkligen går i lås, det kan behövas ett antal stängningsförsök innan det funkar. Viktigt att vi alla hjälps åt med detta, vi vill ju undvika att obehöriga tar sig in i vår fastighet. Det är felanmält och vår fastighetsskötare kommer att titta på det så snart det bara går.

Styrelsemötet 11 januari

Sammanfattning från senaste styrelsemötet

 • Nu är bygglovsansökan avseende balkongrenoveringen inlämnad. Anbudsförfrågan till entreprenörer kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna. Mer detaljerad information kommer under våren så fort vi vet mer detaljer.
 • Ekonomin gick bra under förra året, föreningen gjorde ett tydligt positivt resultat.
 • Årsstämma är planerad till mitten maj, vi återkommer med mer exakt datum.
 • Vi har fått en ny förvaltare, Ann-Sofie Berg. Hon arbetar med andra fastigheter i området och har sedan tidigare ett gott samarbete med vår fastighetsskötare Jovanny.
 • Nästa styrelsemöte är den 15 februari.

IP-Only ringer på

IP-Only, som installerat föreningens fibernät, hade härom kvällen en representant som gick runt och ringde på hos boende, något som styrelsen inte var medveten om. Vi har förstått att det han sa kunde tolkas som att ComHem skulle försvinna från huset men så är icke fallet utan allt fortsätter som tidigare.

Cykelramper

För att underlätta för dem som har sin cykel på gården har nu cykelramper monterats i 9:ans och 11:ans trappor. Om du inte cyklar så ofta eller vill undvika trängseln i cykelrummen är gården ett bra alternativ att ställa cykeln och nu mer lättillgängligt.

Styrelsemöte 14 september

 • Projektet med balkongrenoveringen fortskrider. Arkitektfirma är inkopplad för att göra ritningar för bygglovsansökan. Om inget oförutsett inträffar kommer arbetet utföras under 2022.
 • Terrassräckena på plan 6 är besiktade, vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa säkerheten både för boende och folk som rör sig på gatan nedanför.
 • En avloppspump i källaren har strejkat med dålig lukt som följd. Den andra av de två pumparna visade sig också vara i dåligt skick. Båda pumparna kommer bytas inom kort.
 • Hissar och garageport är inspekterade.
 • Gårdsstädning planerad till i början på oktober.
 • Cykelramper är monterade i trapporna i 9:an och 11:an för att underlätta för dem som har sin cykel på gården.
 • Föreningens ekonomi är fortsatt god, inga större oväntade kostnader har dykt upp.
 • Nästa styrelsemöte är den 19 oktober.

Tvättmaskinerna

Ska du tvätta något av dun i våra gemensamma tvättmaskiner måste du använda en tvättpåse. Om en t ex en kudde eller jacka spricker förstör dunet maskinen med driftstopp och kostnader som följd. Och tyngdtäcken går INTE att tvätta hos oss, våra maskiner pallar inte!

Styrelsemöte 17 augusti

Cykelramper till trapporna i 9:an och 11:an är beställda, hoppas på snar installation och att det då ska bli lättare att få upp cyklar till gården.

Besiktning av räcken på terrasserna kommer att ske i september, vi vill ha säkra terrasser och att inget ska rasa ner i gatan.

Det kommer att ske en extra städning med stentvätt i 9:an och 11:ans portar, sophanteringen där sätter sina spår.

Dags för rensning av cyklar och annat i långtidsförvaringen i garaget. Håll utkik efter mer info.

Gårdsstädning förhoppningsvis kombinerat med lite social samvaro är planerad till slutet av september. Det kommer mer info men om smittspridningen ökar får vi kanske tänka om.

Balkongrenovering planerad till nästa år, projektledare från FÄ håller i det hela.

Föreningens ekonomi är god, inga större oförutsedda ekonomiska händelser har inträffat.

Styrelsemöte 15 juni

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte, den nya styrelsens sammansättning finns här på hemsidan under ”Kontakt”.

Efter sommaren räknar vi med att få in anbud på den planerade balkongrenoveringen.

Ett lån på 3 miljoner kronor löstes i maj.

Möjligheter till ytterligare cykelparkering på gården undersöks.

Nästa styrelsemöte är den 17 augusti.

Styrelsen vill passa på och önska alla en härlig sommar. När det är torrt, hjälp gärna till med att vattna planteringarna på gården.

Styrelsemötet 10 maj

Balkongrenovering påbörjas 2022. Fastighetsägarna tar in offerter och projektleder.

På prov skall vi foliera ett par fönster hos CityMail. Faller det väl ut kommer fler fönster att få en snygg foliering.

Garagestädning har utförts av FÄ och Masab har avtalsenligt spolat brunnar samt besiktigat oljeavskiljare, sandfång mm i garaget.

Presto har gjort brandsyn och anmärkningar har eller kommer att åtgärdats.

Vi kommer att amortera ytterligare 3 miljoner på föreningens lån per den sista maj.

Åter dags för cykelrensning (se separat nyhet samt anslag i cykelrummen).

Rensning i cykelrummen

Det är återigen trångt i cykelrummen så dags för rensning. Märk din cykel senast onsdagen den 26 maj med namn och port. Omärkta cyklar kommer därefter att flyttas till långtidsförvaringen i garaget.

Årsstämman 25 maj

Kallelse till årsstämman delades ut i allas postfack i måndags kväll. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer senast den 18 maj.

Vi uppmanar så många som möjligt att poströsta.

Styrelsemötet 19 april

Angående renoveringar beslutades om skärpta regler för byggsäckar, bl a krävs framöver kopia på polistillstånd
Störande arbete skall också aviseras i förväg i portarna för att grannar skall ha en möjlighet att planera sin vardag.
Föreningens hyresrätt är såld och ny medlem har flyttat in.
Garagestädning kommer att ske måndagen den 10 maj så den dagen får inga bilar vara i garaget. Ytterligare avisering kommer.
Ingen vanlig vårstädning pga pandemin, gårdsgruppen återkommer med info
Undersökning om gruppabonnemang för fiber landade i att avtalet med IP Only löper ytterligare flera år, vi får därför avvakta frågan.