Nyheter

Ventiler mot balkong

Du som har balkong utanför sovrummet har också en ventil i väggen bredvid balkongdörren. För att så lite partiklar som möjligt ska komma in i lägenheten i samband med balkongrenoveringen kan det vara lämpligt att du stänger ventilen men också att du täcker över den, både på in- och utsidan. Täckning av ventilen på utsidan måste göras innan den 10 augusti.

Cyklar på gården

Några cyklar står parkerade längs med husväggen på gården, där kommer inom kort byggnadsställningar att sättas upp. Vänligen flytta cyklarna så att de inte är i vägen, de riskerar att skadas om de står kvar.

Stamspolning

Stamspolning kommer äga rum i med start måndagen den 4 april. Du har i ditt postfack fått information från spolfirman Samsons Rör vilken dag som är aktuell för just din uppgång.

För att spolningen ska bli lyckad krävs tillträde till samtliga lägenhet. Kan du inte vara hemma aviserad tid, lämna nyckel till spolfirman som kommer att finnas på plats i porten från klocka 07.45 aktuell dag, alternativt lämna nyckeln till styrelsen (postfacket i 9:ans port). Nycklarna kommer att återlämnas när man är helt klar med aktuell stam, inkl källare. Till exempel kan en eftersläpande spolning hos en granne högre upp kan göra att spolfirman behöver göra återbesök i underliggande lägenheter.

Har du frågor, kontakta Christoffer på Samsons Rör 070-713 8801

Kärvande lås

Låsen i 11:ans hiss samt det från garaget och tillbaka in i källaren kärvar lite. Vi har beställt nya och Södermalms Lås kommer inom kort och byter dem.

Styrelsemöte 15 mars

Balkongprojektet fortgår. Tillsammans med projektledare från FÄ har styrelsen haft möte med två entreprenörer vars anbud vi utvärderar. Vi inväntar besked från kommunen avseende bygglov, det tar längre tid än utlovat.

Stamspolning kommer att ske vecka 14 (4-8 april). Spolfirman, Samsons Rör, kommer att avisera i trapphusen. Viktigt att alla boende lämnar tillträde till sin lägenhet för spolning, antingen genom att själv vara hemma, lämna en nyckel i tuben i dörren eller lämna en nyckel till en granne.

Garageporten är besiktad och godkänd.

Vi har förtydligat regler angående uthyrning i andra hand, har nu en separat flik på hemsidan.

Skyddsrummens förråd är nu helt uppsorterade och klara. Låt oss hoppas att de aldrig kommer att behöva användas.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, inget oförutsett har inträffat.

18 maj kl 19.00 äger föreningsstämman rum. Lokal är Hermods på Fatburs Brunnsgatan 11-13.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 12 april.

Balkongrenoveringen

Den nödvändiga renoveringen av balkongerna kommer att äga rum eftersommaren. Projektet kommer bland annat innebära perioder med störande bilningsarbete. Vi arbetar nu med att utvärdera olika entreprenörer och väntar samtidigt in bygglov från kommunen. Vi kommer löpande att informera om hur processen fortskrider.

Skyddsrum

I höstas gjorde MSB en besiktning av våra tre skyddsrum och både skyddsrummen och deras utrymningsvägar fick godkänt. Vi behövde dock få till en bättre struktur i utrymmet för utrustningen till skyddsrummen och till detta anlitade vi i januari en firma med särskild kompetens inom detta område, det arbetet är nu avslutat.

Låt oss hoppas att skyddsrummen aldrig kommer att behöva användas men vi som fastighetsägare är ansvariga för att de även i fredstid uppfyller myndigheternas krav.

Styrelsemöte 15 februari

Balkongprojektet fortskrider, vi väntar in offerter från ett antal entreprenörer

Fastighetsägarna kommer att utföra den obligatoriska energideklarationen åt oss nu under våren.

Stamspolning av fastighetens samtliga rör genomförs vart femte år och nu är det dags igen. När ett datum är fastställt kommer vi att tydligt anslå det i portarna och är på hemsidan. Det är mycket viktigt att rörfirman som utför stamspolningen åt oss får tillträde till samtliga lägenheter. Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen kan du ha en lägenhetsnyckel i tuben i din dörr eller lämna till en granne.

Ekonomin ser fortsatt mycket bra ut, arbetet med årsredovisning och förvaltningsberättelse pågår.

Nästa styrelsemöte är den 15 mars

Porten i 11:an

Porten i 11:an stängs och låses inte ordentligt. När du går in och ut se till att den verkligen går i lås, det kan behövas ett antal stängningsförsök innan det funkar. Viktigt att vi alla hjälps åt med detta, vi vill ju undvika att obehöriga tar sig in i vår fastighet. Det är felanmält och vår fastighetsskötare kommer att titta på det så snart det bara går.

Styrelsemötet 11 januari

Sammanfattning från senaste styrelsemötet

 • Nu är bygglovsansökan avseende balkongrenoveringen inlämnad. Anbudsförfrågan till entreprenörer kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna. Mer detaljerad information kommer under våren så fort vi vet mer detaljer.
 • Ekonomin gick bra under förra året, föreningen gjorde ett tydligt positivt resultat.
 • Årsstämma är planerad till mitten maj, vi återkommer med mer exakt datum.
 • Vi har fått en ny förvaltare, Ann-Sofie Berg. Hon arbetar med andra fastigheter i området och har sedan tidigare ett gott samarbete med vår fastighetsskötare Jovanny.
 • Nästa styrelsemöte är den 15 februari.

IP-Only ringer på

IP-Only, som installerat föreningens fibernät, hade härom kvällen en representant som gick runt och ringde på hos boende, något som styrelsen inte var medveten om. Vi har förstått att det han sa kunde tolkas som att ComHem skulle försvinna från huset men så är icke fallet utan allt fortsätter som tidigare.

Cykelramper

För att underlätta för dem som har sin cykel på gården har nu cykelramper monterats i 9:ans och 11:ans trappor. Om du inte cyklar så ofta eller vill undvika trängseln i cykelrummen är gården ett bra alternativ att ställa cykeln och nu mer lättillgängligt.

Styrelsemöte 14 september

 • Projektet med balkongrenoveringen fortskrider. Arkitektfirma är inkopplad för att göra ritningar för bygglovsansökan. Om inget oförutsett inträffar kommer arbetet utföras under 2022.
 • Terrassräckena på plan 6 är besiktade, vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa säkerheten både för boende och folk som rör sig på gatan nedanför.
 • En avloppspump i källaren har strejkat med dålig lukt som följd. Den andra av de två pumparna visade sig också vara i dåligt skick. Båda pumparna kommer bytas inom kort.
 • Hissar och garageport är inspekterade.
 • Gårdsstädning planerad till i början på oktober.
 • Cykelramper är monterade i trapporna i 9:an och 11:an för att underlätta för dem som har sin cykel på gården.
 • Föreningens ekonomi är fortsatt god, inga större oväntade kostnader har dykt upp.
 • Nästa styrelsemöte är den 19 oktober.