Styrelsemöte 15 februari

Balkongprojektet fortskrider, vi väntar in offerter från ett antal entreprenörer

Fastighetsägarna kommer att utföra den obligatoriska energideklarationen åt oss nu under våren.

Stamspolning av fastighetens samtliga rör genomförs vart femte år och nu är det dags igen. När ett datum är fastställt kommer vi att tydligt anslå det i portarna och är på hemsidan. Det är mycket viktigt att rörfirman som utför stamspolningen åt oss får tillträde till samtliga lägenheter. Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen kan du ha en lägenhetsnyckel i tuben i din dörr eller lämna till en granne.

Ekonomin ser fortsatt mycket bra ut, arbetet med årsredovisning och förvaltningsberättelse pågår.

Nästa styrelsemöte är den 15 mars