Skyddsrum

I höstas gjorde MSB en besiktning av våra tre skyddsrum och både skyddsrummen och deras utrymningsvägar fick godkänt. Vi behövde dock få till en bättre struktur i utrymmet för utrustningen till skyddsrummen och till detta anlitade vi i januari en firma med särskild kompetens inom detta område, det arbetet är nu avslutat.

Låt oss hoppas att skyddsrummen aldrig kommer att behöva användas men vi som fastighetsägare är ansvariga för att de även i fredstid uppfyller myndigheternas krav.