Porten i 11:an

Porten i 11:an stängs och låses inte ordentligt. När du går in och ut se till att den verkligen går i lås, det kan behövas ett antal stängningsförsök innan det funkar. Viktigt att vi alla hjälps åt med detta, vi vill ju undvika att obehöriga tar sig in i vår fastighet. Det är felanmält och vår fastighetsskötare kommer att titta på det så snart det bara går.