Ytterligare balkonginfo

Nu har entreprenören Stockholms Balkongrenovering lämnat information om projektet i samtligas postfack.