Cyklar på gården

Några cyklar står parkerade längs med husväggen på gården, där kommer inom kort byggnadsställningar att sättas upp. Vänligen flytta cyklarna så att de inte är i vägen, de riskerar att skadas om de står kvar.