Styrelsemöte 15 mars

Balkongprojektet fortgår. Tillsammans med projektledare från FÄ har styrelsen haft möte med två entreprenörer vars anbud vi utvärderar. Vi inväntar besked från kommunen avseende bygglov, det tar längre tid än utlovat.

Stamspolning kommer att ske vecka 14 (4-8 april). Spolfirman, Samsons Rör, kommer att avisera i trapphusen. Viktigt att alla boende lämnar tillträde till sin lägenhet för spolning, antingen genom att själv vara hemma, lämna en nyckel i tuben i dörren eller lämna en nyckel till en granne.

Garageporten är besiktad och godkänd.

Vi har förtydligat regler angående uthyrning i andra hand, har nu en separat flik på hemsidan.

Skyddsrummens förråd är nu helt uppsorterade och klara. Låt oss hoppas att de aldrig kommer att behöva användas.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, inget oförutsett har inträffat.

18 maj kl 19.00 äger föreningsstämman rum. Lokal är Hermods på Fatburs Brunnsgatan 11-13.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 12 april.