Balkongrenoveringen

Den nödvändiga renoveringen av balkongerna kommer att äga rum eftersommaren. Projektet kommer bland annat innebära perioder med störande bilningsarbete. Vi arbetar nu med att utvärdera olika entreprenörer och väntar samtidigt in bygglov från kommunen. Vi kommer löpande att informera om hur processen fortskrider.