Stäng fönster och gårdsporten

Byggfirman meddelar att i flera lägenheter står fönster öppna när de ska blästra. Var noggranna med att stänga fönster i närheten av blästring, deras arbete försvåras och du får in blästersand i din lägenhet.

Ställ heller inte upp gårdsporten. Byggfirman stänger den men sen ställs den ofta upp igen, troligtvis av boende. Vi ber er att upphöra med detta. Det kommer in svårstädad blästersand i porten vilket också kan ta sig in lägenheterna. Även om det i det varma vädret kan kännas kvavt pga stängda fönster och ventiler är inte öppna portar rätt lösning. Låt oss hjälpas åt att hålla huset säkert och så rent som det går och se till att portarna både åt gatan och gården är stängda.