Bygginfo

Arbetet med att sätta upp ställning och täcka in utsatta delar har nu påbörjats på innergården, undvik i möjligaste mån att beträda den. Måste man ändå gå där, iakttag försiktighet och kontrollera var arbeten pågår! Gå inte under byggnadsställningarna. Föräldrar måste ha uppsikt över sina barn.

Balkongdörrarna mot gården kommer att låsas i morgon onsdag, bilning beräknas påbörjas vecka 33.

Juridiskt och försäkringstekniskt är hela fastigheten en arbetsplats varför vi ber er med balkonger mot Siargatan att inte använda dessa även om de ännu inte låsts.