Stamspolning

Stamspolning kommer äga rum i med start måndagen den 4 april. Du har i ditt postfack fått information från spolfirman Samsons Rör vilken dag som är aktuell för just din uppgång.

För att spolningen ska bli lyckad krävs tillträde till samtliga lägenhet. Kan du inte vara hemma aviserad tid, lämna nyckel till spolfirman som kommer att finnas på plats i porten från klocka 07.45 aktuell dag, alternativt lämna nyckeln till styrelsen (postfacket i 9:ans port). Nycklarna kommer att återlämnas när man är helt klar med aktuell stam, inkl källare. Till exempel kan en eftersläpande spolning hos en granne högre upp kan göra att spolfirman behöver göra återbesök i underliggande lägenheter.

Har du frågor, kontakta Christoffer på Samsons Rör 070-713 8801