Nyheter

Cykelramper

För att underlätta för dem som har sin cykel på gården har nu cykelramper monterats i 9:ans och 11:ans trappor. Om du inte cyklar så ofta eller vill undvika trängseln i cykelrummen är gården ett bra alternativ att ställa cykeln och nu mer lättillgängligt.

Styrelsemöte 14 september

 • Projektet med balkongrenoveringen fortskrider. Arkitektfirma är inkopplad för att göra ritningar för bygglovsansökan. Om inget oförutsett inträffar kommer arbetet utföras under 2022.
 • Terrassräckena på plan 6 är besiktade, vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa säkerheten både för boende och folk som rör sig på gatan nedanför.
 • En avloppspump i källaren har strejkat med dålig lukt som följd. Den andra av de två pumparna visade sig också vara i dåligt skick. Båda pumparna kommer bytas inom kort.
 • Hissar och garageport är inspekterade.
 • Gårdsstädning planerad till i början på oktober.
 • Cykelramper är monterade i trapporna i 9:an och 11:an för att underlätta för dem som har sin cykel på gården.
 • Föreningens ekonomi är fortsatt god, inga större oväntade kostnader har dykt upp.
 • Nästa styrelsemöte är den 19 oktober.

Tvättmaskinerna

Ska du tvätta något av dun i våra gemensamma tvättmaskiner måste du använda en tvättpåse. Om en t ex en kudde eller jacka spricker förstör dunet maskinen med driftstopp och kostnader som följd. Och tyngdtäcken går INTE att tvätta hos oss, våra maskiner pallar inte!

Styrelsemöte 17 augusti

Cykelramper till trapporna i 9:an och 11:an är beställda, hoppas på snar installation och att det då ska bli lättare att få upp cyklar till gården.

Besiktning av räcken på terrasserna kommer att ske i september, vi vill ha säkra terrasser och att inget ska rasa ner i gatan.

Det kommer att ske en extra städning med stentvätt i 9:an och 11:ans portar, sophanteringen där sätter sina spår.

Dags för rensning av cyklar och annat i långtidsförvaringen i garaget. Håll utkik efter mer info.

Gårdsstädning förhoppningsvis kombinerat med lite social samvaro är planerad till slutet av september. Det kommer mer info men om smittspridningen ökar får vi kanske tänka om.

Balkongrenovering planerad till nästa år, projektledare från FÄ håller i det hela.

Föreningens ekonomi är god, inga större oförutsedda ekonomiska händelser har inträffat.

Styrelsemöte 15 juni

Styrelsen har haft sitt konstituerande möte, den nya styrelsens sammansättning finns här på hemsidan under ”Kontakt”.

Efter sommaren räknar vi med att få in anbud på den planerade balkongrenoveringen.

Ett lån på 3 miljoner kronor löstes i maj.

Möjligheter till ytterligare cykelparkering på gården undersöks.

Nästa styrelsemöte är den 17 augusti.

Styrelsen vill passa på och önska alla en härlig sommar. När det är torrt, hjälp gärna till med att vattna planteringarna på gården.

Styrelsemötet 10 maj

Balkongrenovering påbörjas 2022. Fastighetsägarna tar in offerter och projektleder.

På prov skall vi foliera ett par fönster hos CityMail. Faller det väl ut kommer fler fönster att få en snygg foliering.

Garagestädning har utförts av FÄ och Masab har avtalsenligt spolat brunnar samt besiktigat oljeavskiljare, sandfång mm i garaget.

Presto har gjort brandsyn och anmärkningar har eller kommer att åtgärdats.

Vi kommer att amortera ytterligare 3 miljoner på föreningens lån per den sista maj.

Åter dags för cykelrensning (se separat nyhet samt anslag i cykelrummen).

Rensning i cykelrummen

Det är återigen trångt i cykelrummen så dags för rensning. Märk din cykel senast onsdagen den 26 maj med namn och port. Omärkta cyklar kommer därefter att flyttas till långtidsförvaringen i garaget.

Årsstämman 25 maj

Kallelse till årsstämman delades ut i allas postfack i måndags kväll. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer senast den 18 maj.

Vi uppmanar så många som möjligt att poströsta.

Styrelsemötet 19 april

Angående renoveringar beslutades om skärpta regler för byggsäckar, bl a krävs framöver kopia på polistillstånd
Störande arbete skall också aviseras i förväg i portarna för att grannar skall ha en möjlighet att planera sin vardag.
Föreningens hyresrätt är såld och ny medlem har flyttat in.
Garagestädning kommer att ske måndagen den 10 maj så den dagen får inga bilar vara i garaget. Ytterligare avisering kommer.
Ingen vanlig vårstädning pga pandemin, gårdsgruppen återkommer med info
Undersökning om gruppabonnemang för fiber landade i att avtalet med IP Only löper ytterligare flera år, vi får därför avvakta frågan.

Årsstämma 25 maj kl 19.00

Tisdagen den 25 maj kl 19.00 är det dags för ordinare årsstämma. På grund av pandemin kommer stämman att hållas utomhus på gården. För att undvika trängsel ber vi att endast en person per lägenhet deltar fysiskt. Det kommer att finnas möjlighet för alla att poströsta. Ni med balkong/fönster mot gården kan delta på det sättet, i alla fall om ni inte bor för högt upp. Vi får alla hjälpas åt att hålla avstånd.

En formell kallelse med agenda och inkomna motioner kommer snart.

Vill du lämna in en motion?
Om du vill lämna in en motion ska detta ske senast 1 maj via e-post eller skriftligt i föreningens postbox på Siargatan 9.Var noga med att formulera din motion på ett sådant sätt att stämman har något att ta ställning till – en motion ska innehålla en bakgrund och ett förslag i form av ett yrkande som stämman kan bifalla eller avslå. Om motionen är otydligt skriven kommer styrelsen be motionären att förtydliga den så att stämman har något att rösta om.

På stämman förutsätts att samtliga har läst motionerna. Varje motionär kommer att få en begränsad tid att kortfattat presentera sin motion innan diskussion och röstning. Allmänna frågor räknas inte som motioner, utan kan med fördel diskuteras som en övrig punkt efter att stämman är avslutad.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRF Söders Hjärta

Rapport från styrelsemöte 2021-03-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för inlämning av motioner aviseras inom kort. Stämman äger rum 25 maj.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Projektledare ska nu väljas och offerter tas in för arbetet. Tid för arbetets start diskuterades utan något beslut, men kommer att förläggas så att medlemmar får lång framförhållning.
 • Planerat byte av lägenheternas elmätare är på gång och kommer inte kräva tillgång till lägenheterna. Därefter kommer byte av transformator för huset, något som kommer att aviseras i förväg.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet verkar gå enligt plan.
 • Beslut om att undersöka möjligheten för kollektivt internet-/bredbandsavtal för hela föreningen.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefonnummer endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2021-02-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för stämma aviseras inom kort.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Se separat nyhetsnotis om provborrning 8 mars.
 • Byte av eltransformator i fastigheten har aviserats av elnätsoperatören. Eventuella störningar av detta kommer att aviseras i så god tid som möjligt i förväg.
 • En rad åtgärder för att stärka säkerheten invändigt i fastigheten har beslutats och genomförs löpande under närmaste tiden.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet tycks gå sånär som enligt plan.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefon endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen