Styrelsemöte 14 september

  • Projektet med balkongrenoveringen fortskrider. Arkitektfirma är inkopplad för att göra ritningar för bygglovsansökan. Om inget oförutsett inträffar kommer arbetet utföras under 2022.
  • Terrassräckena på plan 6 är besiktade, vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa säkerheten både för boende och folk som rör sig på gatan nedanför.
  • En avloppspump i källaren har strejkat med dålig lukt som följd. Den andra av de två pumparna visade sig också vara i dåligt skick. Båda pumparna kommer bytas inom kort.
  • Hissar och garageport är inspekterade.
  • Gårdsstädning planerad till i början på oktober.
  • Cykelramper är monterade i trapporna i 9:an och 11:an för att underlätta för dem som har sin cykel på gården.
  • Föreningens ekonomi är fortsatt god, inga större oväntade kostnader har dykt upp.
  • Nästa styrelsemöte är den 19 oktober.