Cykelramper

För att underlätta för dem som har sin cykel på gården har nu cykelramper monterats i 9:ans och 11:ans trappor. Om du inte cyklar så ofta eller vill undvika trängseln i cykelrummen är gården ett bra alternativ att ställa cykeln och nu mer lättillgängligt.