Gallergrindar i 9an och 11an

Gallergrindar har installerats högst upp i trapphusen Siargatan 9 respektive 11 för att hindra åtkomst för obehöriga till driftsrummen över våning 6.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen