Styrelsemöte 17 augusti

Cykelramper till trapporna i 9:an och 11:an är beställda, hoppas på snar installation och att det då ska bli lättare att få upp cyklar till gården.

Besiktning av räcken på terrasserna kommer att ske i september, vi vill ha säkra terrasser och att inget ska rasa ner i gatan.

Det kommer att ske en extra städning med stentvätt i 9:an och 11:ans portar, sophanteringen där sätter sina spår.

Dags för rensning av cyklar och annat i långtidsförvaringen i garaget. Håll utkik efter mer info.

Gårdsstädning förhoppningsvis kombinerat med lite social samvaro är planerad till slutet av september. Det kommer mer info men om smittspridningen ökar får vi kanske tänka om.

Balkongrenovering planerad till nästa år, projektledare från FÄ håller i det hela.

Föreningens ekonomi är god, inga större oförutsedda ekonomiska händelser har inträffat.