9:ans hiss

Belysningen i 9:ans hiss är trasig. Det är felanmält och kommer åtgärdas så snart som möjligt.