Styrelsemötet 19 april

Angående renoveringar beslutades om skärpta regler för byggsäckar, bl a krävs framöver kopia på polistillstånd
Störande arbete skall också aviseras i förväg i portarna för att grannar skall ha en möjlighet att planera sin vardag.
Föreningens hyresrätt är såld och ny medlem har flyttat in.
Garagestädning kommer att ske måndagen den 10 maj så den dagen får inga bilar vara i garaget. Ytterligare avisering kommer.
Ingen vanlig vårstädning pga pandemin, gårdsgruppen återkommer med info
Undersökning om gruppabonnemang för fiber landade i att avtalet med IP Only löper ytterligare flera år, vi får därför avvakta frågan.