Årsstämman 25 maj

Kallelse till årsstämman delades ut i allas postfack i måndags kväll. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer senast den 18 maj.

Vi uppmanar så många som möjligt att poströsta.