Rapport från styrelsemöte 2021-02-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för stämma aviseras inom kort.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Se separat nyhetsnotis om provborrning 8 mars.
 • Byte av eltransformator i fastigheten har aviserats av elnätsoperatören. Eventuella störningar av detta kommer att aviseras i så god tid som möjligt i förväg.
 • En rad åtgärder för att stärka säkerheten invändigt i fastigheten har beslutats och genomförs löpande under närmaste tiden.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet tycks gå sånär som enligt plan.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefon endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Information om pågående renoveringar

I en av föreningens trappuppgångar pågår just nu två renoveringar. För information om planerade tider för arbete ombeds boende att använda uppgifter uppsatta i trapphus för att kontakta respektive entreprenör och/eller lägenhetsägare direkt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-01-18

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

 • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
 • Ordningen i soprummen har funnits undermålig och extra städning av soprummen har beställts.

Nästa styrelsemöte äger rum i mitten av februari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Hjälp till med sandning av portrapporna

Nu finns det borste samt hinkar med sand utplacerade i alla portar så att den som upptäcker behovet kan borsta och sanda trapporna till våra portar. Trottoaren utanför är stadsdelens ansvar, men om snöröjningen inte skulle hinna med får man såklart gärna göra en insats där med.

Tillsammans håller vi porttrapporna säkra att gå i, tack för samarbetet!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kommande ombyggnation av granngård

AFA Fastigheter som förvaltar fastigheten som har gård angränsande vår kommer att genomföra ombyggnation av gården med start 25 januari. Arbetet kommer att ta ca 7 månader och innebära en del ljud- och luktalstrande aktiviteter.

BRF Söders Hjärtas fastighetsförvaltare har kopplats in för att se till föreningens och fastighetens intressen inför, under och efter detta arbete. Du är varmt välkommen att skriva till styrelsen på brfsodershjarta[a]gmail.com om du har frågor om detaljer kring ombyggnationen.

Vänligen,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-12-14

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

 • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
 • Beslut fattades om ytterligare en låneamortering som genomförs innan årsskiftet.
 • Mindre åtgärder genomförda på fasaden som följd av tidigare översyn av deras skick.

Nästa styrelsemöte äger rum 18 januari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Gott nytt år önskar,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-11-16

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

 • Val av entreprenör för teknisk besiktning av balkongbeståndet gjordes. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
 • Ytterligare en låneamortering kommer sannolikt att genomföras i år, men beslutas slutgiltigt vid styrelsemötet i december.
 • Översyn av fasadernas skick har genomförts och funnits i mycket gott skick, sånär som på några små saker som vi beslutade åtgärda omgående.

Nästa styrelsemöte äger rum 12 december. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-10-12

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

 • Fastighetsägarna kommer för vår räkning ta in minst tre offerter för teknisk besiktning av hela balkongbeståndet. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
 • Föreningen har gjort en ny amortering på sina lån, och ytterligare en kommer att diskuteras vid styrelsemötet i december.
 • Styrelsen har nu utrett frågan om laddplatser för elbilar i garaget nog för att landa i ett svar på den motion som inkom till vårens föreningsstämma. Detta kommer att delges i kommande nyhetsbrev.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen