Byte av elmätare sker ej i lägenheten

Styrelsen vill informera om att kommande byte av lägenheternas elmätare inte kommer att kräva tillgång till lägenheterna.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen