Rapport från styrelsemöte 2021-03-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

  • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för inlämning av motioner aviseras inom kort. Stämman äger rum 25 maj.
  • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Projektledare ska nu väljas och offerter tas in för arbetet. Tid för arbetets start diskuterades utan något beslut, men kommer att förläggas så att medlemmar får lång framförhållning.
  • Planerat byte av lägenheternas elmätare är på gång och kommer inte kräva tillgång till lägenheterna. Därefter kommer byte av transformator för huset, något som kommer att aviseras i förväg.
  • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet verkar gå enligt plan.
  • Beslut om att undersöka möjligheten för kollektivt internet-/bredbandsavtal för hela föreningen.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefonnummer endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen