Rapport från styrelsemöte 2021-02-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

  • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för stämma aviseras inom kort.
  • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Se separat nyhetsnotis om provborrning 8 mars.
  • Byte av eltransformator i fastigheten har aviserats av elnätsoperatören. Eventuella störningar av detta kommer att aviseras i så god tid som möjligt i förväg.
  • En rad åtgärder för att stärka säkerheten invändigt i fastigheten har beslutats och genomförs löpande under närmaste tiden.
  • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet tycks gå sånär som enligt plan.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefon endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen