Planerad provborrning av balkonger 8 mars

Den 8 mars kommer provborrning och besiktning av ett antal balkonger äga rum som en del av bedömningen av tillståndet i hela fastighetens balkongbestånd. Detta är en del av planerat underhåll och således inte något som uppkommit oväntat.

De boende som påverkas direkt ska ha blivit kontaktade.

Vänligen,
Styrelsen