Information om pågående renoveringar

I en av föreningens trappuppgångar pågår just nu två renoveringar. För information om planerade tider för arbete ombeds boende att använda uppgifter uppsatta i trapphus för att kontakta respektive entreprenör och/eller lägenhetsägare direkt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen