Årsstämma 25 maj kl 19.00

Tisdagen den 25 maj kl 19.00 är det dags för ordinare årsstämma. På grund av pandemin kommer stämman att hållas utomhus på gården. För att undvika trängsel ber vi att endast en person per lägenhet deltar fysiskt. Det kommer att finnas möjlighet för alla att poströsta. Ni med balkong/fönster mot gården kan delta på det sättet, i alla fall om ni inte bor för högt upp. Vi får alla hjälpas åt att hålla avstånd.

En formell kallelse med agenda och inkomna motioner kommer snart.

Vill du lämna in en motion?
Om du vill lämna in en motion ska detta ske senast 1 maj via e-post eller skriftligt i föreningens postbox på Siargatan 9.Var noga med att formulera din motion på ett sådant sätt att stämman har något att ta ställning till – en motion ska innehålla en bakgrund och ett förslag i form av ett yrkande som stämman kan bifalla eller avslå. Om motionen är otydligt skriven kommer styrelsen be motionären att förtydliga den så att stämman har något att rösta om.

På stämman förutsätts att samtliga har läst motionerna. Varje motionär kommer att få en begränsad tid att kortfattat presentera sin motion innan diskussion och röstning. Allmänna frågor räknas inte som motioner, utan kan med fördel diskuteras som en övrig punkt efter att stämman är avslutad.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRF Söders Hjärta