Hjälp till med sandning av portrapporna

Nu finns det borste samt hinkar med sand utplacerade i alla portar så att den som upptäcker behovet kan borsta och sanda trapporna till våra portar. Trottoaren utanför är stadsdelens ansvar, men om snöröjningen inte skulle hinna med får man såklart gärna göra en insats där med.

Tillsammans håller vi porttrapporna säkra att gå i, tack för samarbetet!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kommande ombyggnation av granngård

AFA Fastigheter som förvaltar fastigheten som har gård angränsande vår kommer att genomföra ombyggnation av gården med start 25 januari. Arbetet kommer att ta ca 7 månader och innebära en del ljud- och luktalstrande aktiviteter.

BRF Söders Hjärtas fastighetsförvaltare har kopplats in för att se till föreningens och fastighetens intressen inför, under och efter detta arbete. Du är varmt välkommen att skriva till styrelsen på brfsodershjarta[a]gmail.com om du har frågor om detaljer kring ombyggnationen.

Vänligen,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-12-14

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

 • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
 • Beslut fattades om ytterligare en låneamortering som genomförs innan årsskiftet.
 • Mindre åtgärder genomförda på fasaden som följd av tidigare översyn av deras skick.

Nästa styrelsemöte äger rum 18 januari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Gott nytt år önskar,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-11-16

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

 • Val av entreprenör för teknisk besiktning av balkongbeståndet gjordes. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
 • Ytterligare en låneamortering kommer sannolikt att genomföras i år, men beslutas slutgiltigt vid styrelsemötet i december.
 • Översyn av fasadernas skick har genomförts och funnits i mycket gott skick, sånär som på några små saker som vi beslutade åtgärda omgående.

Nästa styrelsemöte äger rum 12 december. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-10-12

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

 • Fastighetsägarna kommer för vår räkning ta in minst tre offerter för teknisk besiktning av hela balkongbeståndet. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
 • Föreningen har gjort en ny amortering på sina lån, och ytterligare en kommer att diskuteras vid styrelsemötet i december.
 • Styrelsen har nu utrett frågan om laddplatser för elbilar i garaget nog för att landa i ett svar på den motion som inkom till vårens föreningsstämma. Detta kommer att delges i kommande nyhetsbrev.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Gårdsstädning 18/10 kl 10

Kära grannar,

Det är höst och dags att se till vår gemensamma gård – sopa löv, rensa rabatter och ställa undan möbler. Vill du ställa undan din cykel för vintern kommer det finnas möjlighet att flytta ner den till långtidsförvaret. På grund av rådande läge kommer vi liksom i våras tyvärr inte ha en gemensam fika. Vi ses söndag den 18/10 kl 10!

Rapport från styrelsemöte 2020-09-14

På styrelsemötet den 14 september diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter.
 • Diskussioner om ytterligare amorteringar och förslag på beslut om belopp och löptid bereds av enskilda styrelsemedlemmar inför nästa styrelsemöte.
 • Skärmtak har nu installerats högst upp över samtliga balkongrader mot gården. Detta med avsikten att skydda hela balkongraderna bättre mot väder och vind.
 • Arbetet fortsätter med att se över balkongerna, med beslut om att undersöka möjlighet att ta in offerter för en komplett besiktning för att fastställa balkongernas skick. Mer information följer.
 • Information om höststäddag på gården följer i trapphusen och här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 oktober. Tveka inte att höra av dig till styrelsen om det är något du undrar över eller har förslag, så tar vi upp dessa då. Använd telefonnummer endast i akuta ärenden. Mailadress hittar du under fliken Kontakt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ljuddämpande matta till CityMail

CityMail kommer att lägga in en ny ljuddämpande matta i sin lokal för att minska ljud upp i lägenheterna ovanför. Arbetet påbörjas fredagen den 4 september och pågår under helgen. Trots att hantverkarna är så tysta som det går så kan det ändå komma att låta lite.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-08-17

På styrelsemötet den 17 augusti diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter. Elinventering är slutförd med slutsatsen att fastighetens elbehov täcks väl.
 • Diskussioner om ytterligare amorteringar, med förhoppning om beslut vid nästa styrelsemöte.
 • Balkongknackning har genomförts och arbetet fortsätter med att se över balkongerna. Mer information följer under hösten.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsbrev 2020-06-26

Hej!
Nu kan du hitta föreningens senaste nyhetsbrev i din postlåda, eller på länken nedan. Här kan du läsa om vad som hänt i våra fastigheter den senaste tiden, lite om vad som är på gång och ta del av rekommendationer och tips.

Nyhetsbrev 2020-06-26

Vänligen,
Styrelsen