Com Hem slutar sända analogt 8 september

Hej!
Styrelsen vill påminna alla boende som tittar på TV analogt via Com Hem om att de analoga sändningarna kommer att upphöra den 8 september.

Föreningen har ingenting att göra med denna omställning och har dessvärre inte kunskapen att besvara frågor eller hjälpa till om det uppstår problem. Vi hänvisar istället till länken nedan för hjälpsamma och lättförstådda instruktioner på vad boende behöver göra för att byta till digitala kanaler och kunna fortsätta titta på TV, samt Com Hems kundtjänst om problem skulle uppstå. Omställningen går att göra redan nu!

https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-06-15

På styrelsemötet den 15 juni diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Styrelseposter fördelades för nya styrelse. Hemsidan och lappar i porten uppdateras för att återspegla förändringarna.
 • Fläktrummet i 9:an har fått ny dörr.
 • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter
 • Cykelrummen börjar bli fulla igen och en ny rensning kommer att genomföras. De cyklar i cykelrummen som inte är märkta den 1 juli kommer att flyttas ner i långtidsförvaringen.
 • Skärmtak till de översta balkongerna i 11:an mot gården kommer snart att monteras. Detta kommer ge skydd åt alla balkonger under, med minskad påverkan på både fronter och plattor.
 • Ekonomin är god och föreningen beräknar amortera ytterligare efter sommaren om inget oförutsett inträffar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Påminnelse om boenderegler

På förekommen anledning vill Styrelsen påminna boende om följande boenderegler:

 • Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att ställa barnvagnar i trapphuset. Dessa kan förvaras i barnvagnsrummet i källaren eller i den egna lägenheten. Barnvagnar som ställs i trapphuset kommer att flyttas till barnvagnsrummet
 • Av samma skäl, brandsäkerhet, är det heller inte tillåtet att lämna saker (t ex små hyllor) man själv inte längre vill ha i porten. Dessutom ser det skräpigt och trist ut!
 • Om du bygger om eller renoverar, respektera föreningens tider för störande arbete
  • Normalt” arbete, såsom hamrande och borrning:
   Måndag – fredag: 08.00 – 20.00
   Lördag: 10.00 – 17.00
   Söndag och röd dag: Inget störande arbete
  • Bilning av betong, rivning av väggar och ihållande slagborrning:
   Måndag – fredag: 08.00 – 17.00
   Lördag: 10.00 – 15.00
   Söndag och röd dag: Inget störande arbete
 • Trapphuset skall inte användas för vädring eller städning, besvärande lukter tränger in till grannar och hela husets ventilationssystem kan komma ur lag. Håll din lägenhetsdörr stängd.
 • Byggsäckar får inte ställas utanför fastigheten, den som köpt säcken och fyllt den ansvarar också för att den omedelbart transporteras bort. Den säck som sedan flera veckor står utanför porten Siargatan 9 håller nu föreningens förvaltare på att försöka få bort men det är tidskrävande och kan komma att kosta pengar för föreningen. Och säckar på trottoaren drar till sig mer skräp och fåglar och ger ett allmänt bedrövligt intryck.

Uppdaterad: Information om årsstämma 26e maj i Åsö Gymnasium, med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin har vi i styrelsen sett över hur vi kan genomföra vår årsstämma på bästa och säkraste sätt för oss alla. Allmänna sammankomster över 50 personer är förbjudet för att minska smittspridning vilket påverkar även oss. En ny tillfällig lag (2020:198) har därför antagits för att underlätta att hålla stämmor och innebär bland annat att det blir möjligt att poströsta.

Vi har därför beslutat att tillsammans med stämmohandlingarna skicka med ett formulär för poströstning. Vi kommer genomföra stämman som vanligt men uppmanar i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer att man inte deltar om man hör till en riskgrupp eller har några sjukdomsympton, och för att hålla deltagandet nere vill vi uppmana så många som möjligt att poströsta. På stämman kommer diskussioner hållas till ett minimum och det kommer inte heller vara lämpligt att stanna och diskutera övriga frågor efter stämman. Detta är förstås tråkigt men vi måste anpassa oss till rådande läge.

Då vi tycker att det finns ett stort värde i att ses i person för att diskutera olika frågor i föreningen önskar styrelsen bjuda in till korvgrillning och fika på gården när situationen så tillåter, förhoppningsvis i sommar/tidig höst.

Sammanfattningsvis:

 • Information om året, nyheter i föreningen och årsberättelsen kommer delas ut tillsammans med stämmohandlingarna.
 • Formulär för poströstning delas ut tillsammans med stämmohandlingarna. Formuläret ska fyllas i och lämnas senast 23 maj kl 12.00 i styrelsens postfack. Kom ihåg att varje lägenhet endast har en röst.
 • Riskerar vi bli fler än 50 personer på stämman kommer vi behöva avvisa personer, därför uppmanar vi er som vill närvara att inte komma fler än 1 från varje hushåll.
 • Hör du till en riskgrupp eller har minsta sjukdomssymptom kom inte till stämman, i måste värna om varandra!

Vi i styrelsen finns alltid tillgängliga på mail för frågor och synpunkter.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt motion och styrelsens förslag kommer att distribueras senast den 18 maj.

Stämman äger rum tisdagen den 26 maj klockan 19.00 i Åsö Gymnasium.

Garagestädning 19e och 20e maj

Hej!
Städning av garaget är planerat till den 19e och 20e maj. Det innebär följande:

 • Du som har parkeringsplats behöver hålla den tom mellan kl 08.00 och 16.00 den 19e maj. Annars kommer din plats inte att städas.
 • Den 20e maj sker spolning och då behöver din bil inte vara avlägsnad.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-04-14

På styrelsemötet 14 april diskuterades och behandlades bl.a. följande punkter:

 • Elinventeringen fortsätter – styrelsen väntar nu på resultat från denna som är avgörande för förutsättningarna att ladda elbilar i garaget.
 • Föreningens ekonomi är god, veckorna sedan förra mötet har passerat utan stora överraskningar.
 • Fortsatt arbete på tidsplanen på föreningsåret 2020, med särskilt fokus på hur stämman ska genomföras under rådande omständigheter med Covid-19. Mer info kommer till boende inom kort.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 18 maj. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Com Hem senarelägger slutdatum för analoga sändningar

Med anledning av rådande situation med Covid-19 har Com Hem beslutat att flytta fram datumet då de analoga sändningarna slutar. Nytt slutdatum är 8 september. I övrigt gäller all information och rekommendationer i föregående inlägg på ämnet här på hemsidan från den 27 februari.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-03-16

På styrelsemötet 16 mars diskuterades och behandlades bl.a. följande punkter:

 • Diskussioner om vad föreningen bör göra för att stävja spridning av Covid-19 bland boende resulterade bl.a. i följande:
  • Påminnelser om vikten av städning och hygien i de gemensamma utrymmena hissar, trapphus och tvättstugor kommer sättas upp
  • Listor för att underlätta hjälp mellan grannar (t.ex. med handling) kommer sättas upp i alla trapphus
 • Fastighetens sophantering är fortsatt under inventering och har nu resulterat i följande åtgärder:
  • Hushållssopor kommer att fortsätta hanteras enligt nuvarande rutiner, med skillnaden att matavfall från 2023 kommer att sorteras i särskilda påsar innan det slängs i de vanliga nedkasten
  • Glödlampor och batterier kommer återigen börja tömmas ur sorteringsrummet (efter att ha fallit mellan stolarna i en tidigare avtalsförändring)
  • Kärlen för glas byts ut till en mer sluten typ som ska hålla lukt instängd bättre
  • Övriga kärl kommer att arrangeras om respektive bytas i syfte att få mer utrymme för plast (nuvarande kärl visar sig upprepat ha för låg kapacitet för föreningens behov)
  • Nya instruktioner och skyltar kommer att sättas upp i sorteringsrummet
 • Elinventeringen fortsätter
 • Föreningens ekonomi är god, veckorna sedan förra mötet har passerat utan stora överraskningar.
 • Fortsatt arbete för tidsplanen på föreningsåret 2020 samt förberedelser inför årsstämma.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 14 april. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Com Hem slutar sända analogt

Hej!
Styrelsen vill påminna alla boende som tittar på TV analogt via Com Hem om att de analoga sändningarna kommer att upphöra den 26 maj. Denna information kommer också att rulla i TV-rutan på de analoga kanalerna under mars och april.

Föreningen har ingenting att göra med denna omställning och har dessvärre inte kunskapen att besvara frågor eller hjälpa till om det uppstår problem. Vi hänvisar istället till länken nedan för hjälpsamma och lättförstådda instruktioner på vad boende behöver göra för att byta till digitala kanaler och kunna fortsätta titta på TV, samt Com Hems kundtjänst om problem skulle uppstå. Omställningen går att göra redan nu!

https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-02-17

På styrelsemötet 17 februari diskuterades och behandlades bl.a. följande punkter:

 • Elinventeringen fortsätter och just nu sker mätningar som syftar till att få en rättvisande bild av fastighetens faktiska elförbrukning.
 • Fastighetens sophantering är fortsatt under studie för utveckling. År 2023 kommer lagkrav på hantering av matavfall och föreningen tittar nu på olika lösningar för att klara detta.
 • Föreningens ekonomi är god, årets första veckor har passerat utan stora överraskningar.
 • Fortsatt arbete för tidsplanen på föreningsåret 2020 samt förberedelser inför årsstämma.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 mars. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsbrev 2020-01-20

Hej!
Nu kan du hitta föreningens senaste nyhetsbrev i din postlåda, eller på länken nedan. Här kan du läsa om vad som hänt i våra fastigheter den senaste tiden, lite om vad som är på gång och ta del av rekommendationer och tips.

Nyhetsbrev 2020-01-20

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-01-13

På styrelsemötet den 13 januari behandlades bl.a. följande punkter:

 • Inventeringen av fastighetens elförsörjning har resulterat i några små åtgärdspunkter i fastighetens elinfrastruktur. I stort har den bedömts vara i mycket gott skick.
 • Fortsatt arbete enligt tidsplanen för föreningsåret 2020 – förberedelser inför motionsinlämning och årsstämma

Nästa styrelsemöte är planerat till den 17 februari. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Vatten på golvet i tvättstugor åtgärdat – förslag framåt

Flera boende i föreningen har under den senaste tiden gjort styrelsen varse om att det varit vatten på golvet i tvättstugorna. Detta har berott på igensatta golvbrunnar och problemet är nu åtgärdat efter felanmälan till föreningens fastighetsförvaltare Fastighetsägarna.

Vi vill uppmana alla boende som i framtiden stöter på problemet att moppa upp eventuellt vatten ni upptäcker och att felanmäla direkt till Fastighetsägarna. Genom att själva göra en felanmälan direkt till Fastighetsägarna hjälper ni styrelsen och felet blir åtgärdat snabbare. Hur man gör detta kan ni läsa om här på hemsidan under För Boende->Felanmälan.

Tack på förhand!
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2019-12-16

På styrelsemötet den 16 december avhandlades bl.a. följande punkter:

 • Som följd av den pågående elinventeringen har lamparmaturerna i den bokningsbara tvättstugan bytts ut för att hantera fukt bättre
 • Torkskåpet i den bokningsbara tvättstugan har gått sönder och nytt är beställt
 • Fastställande av tidsplan för föreningsåret 2020 – datum för föreningsstämma satt till den 26 maj 2020
 • Arbete med budget för 2020
 • Planering inför ombindning av lån och kommande amorteringar
 • Handläggning av två lägenhetsförsäljningar

Nästa styrelsemöte är planerat till den 13 januari. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med varma julhälsningar,

Styrelsen

Påminnelse om pantärenden – hanteras av Fastighetsägarna

Styrelsen får många dokument postade till sig som rör pant och vill vänligast påminna om att det är vår förvaltare Fastighetsägarna som sköter alla sådana ärenden. Så både för att få snabbare behandling av dessa, och för att dokumenten ska hamna rätt på en gång skickas dessa dokument direkt till:

Fastighetsägarna
att: Hyresredovisningen
Box 12871
112 98 Stockholm

Detta och mycket annan värdefull information hittar ni under flikarna För boende-> Bra att veta och För mäklare och spekulanter->Vanliga frågor.

Hälsningar,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2019-11-18

 • Ett av föreningens lån har omförhandlats med märkbart lägre räntekostnader som följd
 • Elinventeringen i fastigheten fortskrider för att se hur stor kapacitet vi har. Detta påverkar utsikterna för laddning av elbilar. Mer information om detta kommer löpande.
 • Ny fuktsäker belysning kommer inom kort att installeras i de båda tvättstugorna
 • Trasiga elkontakter i garaget kommer att bytas
 • Vi undersöker möjligheterna att montera eluttag på gården bland annat för att möjliggöra belysning
 • Projektet runt vilka olika möjligheter vi har till sopsortering fortsätter. Det är en komplicerad fråga med bland annat lagar och regler och lokalmässiga begränsningar som styr våra möjligheter
 • Rökluckorna i 9:an och 11:an har bråkat lite, men är nu servade och skall fungera felfritt ett bra tag
 • Ett par lägenhetsförsäljningar har ägt rum
 • Budgetarbetet för 2020 har påbörjats
 • Planeringen inför nästa årsstämma har påbörjats, separat kallelse kommer

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 december. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2019-10-17

 • Skyddsknackning av balkonger genomförs nu i slutet av v.42, gäller endast balkonger som knackats tidigare i år.
 • Våra brandluckor har inspekterats utan anmärkning.
 • I veckan gjordes årets fastighetssyn med styrelsen, fastighetsskötare och fastighetsförvaltare. Hela fastigheten gicks igenom och allt var ok.
 • Nu när det börjar bli kallare ute är det viktigt att vi gemensamt håller koll på att inte släppa in obehöriga i fastigheten. Ställ t.ex. inte upp porten obevakad.
 • I cykelrummet Siargatan 11 har nya väggställ satts upp för att underlätta cykelparkeringen. Vid kontinuerliga inventeringar av cykelrummen har det inte noterats någon trängsel.
 • 27/10 har vi gemensam städning av gården, då finns det möjlighet att ställa ner cyklar i långtidsförvaret för vintern.
 • Inom kort kommer alla som vill kunna anmäla sig till att få ett mail varje gång vi lägger upp nyheter på hemsidan, mer information kommer.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 18 november. Angående styrelsens mail, akuta frågor svarar vi på så fort som möjligt, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte. Kom ihåg att mycket information finns på hemsidan!