Rapport från styrelsemöte 2019-10-17

  • Skyddsknackning av balkonger genomförs nu i slutet av v.42, gäller endast balkonger som knackats tidigare i år.
  • Våra brandluckor har inspekterats utan anmärkning.
  • I veckan gjordes årets fastighetssyn med styrelsen, fastighetsskötare och fastighetsförvaltare. Hela fastigheten gicks igenom och allt var ok.
  • Nu när det börjar bli kallare ute är det viktigt att vi gemensamt håller koll på att inte släppa in obehöriga i fastigheten. Ställ t.ex. inte upp porten obevakad.
  • I cykelrummet Siargatan 11 har nya väggställ satts upp för att underlätta cykelparkeringen. Vid kontinuerliga inventeringar av cykelrummen har det inte noterats någon trängsel.
  • 27/10 har vi gemensam städning av gården, då finns det möjlighet att ställa ner cyklar i långtidsförvaret för vintern.
  • Inom kort kommer alla som vill kunna anmäla sig till att få ett mail varje gång vi lägger upp nyheter på hemsidan, mer information kommer.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 18 november. Angående styrelsens mail, akuta frågor svarar vi på så fort som möjligt, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte. Kom ihåg att mycket information finns på hemsidan!