Rapport från styrelsemöte 2020-01-13

På styrelsemötet den 13 januari behandlades bl.a. följande punkter:

  • Inventeringen av fastighetens elförsörjning har resulterat i några små åtgärdspunkter i fastighetens elinfrastruktur. I stort har den bedömts vara i mycket gott skick.
  • Fortsatt arbete enligt tidsplanen för föreningsåret 2020 – förberedelser inför motionsinlämning och årsstämma

Nästa styrelsemöte är planerat till den 17 februari. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen