Rapport från styrelsemöte 2019-12-16

På styrelsemötet den 16 december avhandlades bl.a. följande punkter:

  • Som följd av den pågående elinventeringen har lamparmaturerna i den bokningsbara tvättstugan bytts ut för att hantera fukt bättre
  • Torkskåpet i den bokningsbara tvättstugan har gått sönder och nytt är beställt
  • Fastställande av tidsplan för föreningsåret 2020 – datum för föreningsstämma satt till den 26 maj 2020
  • Arbete med budget för 2020
  • Planering inför ombindning av lån och kommande amorteringar
  • Handläggning av två lägenhetsförsäljningar

Nästa styrelsemöte är planerat till den 13 januari. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med varma julhälsningar,

Styrelsen