Rapport från styrelsemöte 2019-11-18

  • Ett av föreningens lån har omförhandlats med märkbart lägre räntekostnader som följd
  • Elinventeringen i fastigheten fortskrider för att se hur stor kapacitet vi har. Detta påverkar utsikterna för laddning av elbilar. Mer information om detta kommer löpande.
  • Ny fuktsäker belysning kommer inom kort att installeras i de båda tvättstugorna
  • Trasiga elkontakter i garaget kommer att bytas
  • Vi undersöker möjligheterna att montera eluttag på gården bland annat för att möjliggöra belysning
  • Projektet runt vilka olika möjligheter vi har till sopsortering fortsätter. Det är en komplicerad fråga med bland annat lagar och regler och lokalmässiga begränsningar som styr våra möjligheter
  • Rökluckorna i 9:an och 11:an har bråkat lite, men är nu servade och skall fungera felfritt ett bra tag
  • Ett par lägenhetsförsäljningar har ägt rum
  • Budgetarbetet för 2020 har påbörjats
  • Planeringen inför nästa årsstämma har påbörjats, separat kallelse kommer

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 december. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen