Rapport från styrelsemöte 2020-06-15

På styrelsemötet den 15 juni diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

  • Styrelseposter fördelades för nya styrelse. Hemsidan och lappar i porten uppdateras för att återspegla förändringarna.
  • Fläktrummet i 9:an har fått ny dörr.
  • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter
  • Cykelrummen börjar bli fulla igen och en ny rensning kommer att genomföras. De cyklar i cykelrummen som inte är märkta den 1 juli kommer att flyttas ner i långtidsförvaringen.
  • Skärmtak till de översta balkongerna i 11:an mot gården kommer snart att monteras. Detta kommer ge skydd åt alla balkonger under, med minskad påverkan på både fronter och plattor.
  • Ekonomin är god och föreningen beräknar amortera ytterligare efter sommaren om inget oförutsett inträffar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen