Uppdaterad: Information om årsstämma 26e maj i Åsö Gymnasium, med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin har vi i styrelsen sett över hur vi kan genomföra vår årsstämma på bästa och säkraste sätt för oss alla. Allmänna sammankomster över 50 personer är förbjudet för att minska smittspridning vilket påverkar även oss. En ny tillfällig lag (2020:198) har därför antagits för att underlätta att hålla stämmor och innebär bland annat att det blir möjligt att poströsta.

Vi har därför beslutat att tillsammans med stämmohandlingarna skicka med ett formulär för poströstning. Vi kommer genomföra stämman som vanligt men uppmanar i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer att man inte deltar om man hör till en riskgrupp eller har några sjukdomsympton, och för att hålla deltagandet nere vill vi uppmana så många som möjligt att poströsta. På stämman kommer diskussioner hållas till ett minimum och det kommer inte heller vara lämpligt att stanna och diskutera övriga frågor efter stämman. Detta är förstås tråkigt men vi måste anpassa oss till rådande läge.

Då vi tycker att det finns ett stort värde i att ses i person för att diskutera olika frågor i föreningen önskar styrelsen bjuda in till korvgrillning och fika på gården när situationen så tillåter, förhoppningsvis i sommar/tidig höst.

Sammanfattningsvis:

  • Information om året, nyheter i föreningen och årsberättelsen kommer delas ut tillsammans med stämmohandlingarna.
  • Formulär för poströstning delas ut tillsammans med stämmohandlingarna. Formuläret ska fyllas i och lämnas senast 23 maj kl 12.00 i styrelsens postfack. Kom ihåg att varje lägenhet endast har en röst.
  • Riskerar vi bli fler än 50 personer på stämman kommer vi behöva avvisa personer, därför uppmanar vi er som vill närvara att inte komma fler än 1 från varje hushåll.
  • Hör du till en riskgrupp eller har minsta sjukdomssymptom kom inte till stämman, i måste värna om varandra!

Vi i styrelsen finns alltid tillgängliga på mail för frågor och synpunkter.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt motion och styrelsens förslag kommer att distribueras senast den 18 maj.

Stämman äger rum tisdagen den 26 maj klockan 19.00 i Åsö Gymnasium.