Rapport från styrelsemöte 2020-03-16

På styrelsemötet 16 mars diskuterades och behandlades bl.a. följande punkter:

 • Diskussioner om vad föreningen bör göra för att stävja spridning av Covid-19 bland boende resulterade bl.a. i följande:
  • Påminnelser om vikten av städning och hygien i de gemensamma utrymmena hissar, trapphus och tvättstugor kommer sättas upp
  • Listor för att underlätta hjälp mellan grannar (t.ex. med handling) kommer sättas upp i alla trapphus
 • Fastighetens sophantering är fortsatt under inventering och har nu resulterat i följande åtgärder:
  • Hushållssopor kommer att fortsätta hanteras enligt nuvarande rutiner, med skillnaden att matavfall från 2023 kommer att sorteras i särskilda påsar innan det slängs i de vanliga nedkasten
  • Glödlampor och batterier kommer återigen börja tömmas ur sorteringsrummet (efter att ha fallit mellan stolarna i en tidigare avtalsförändring)
  • Kärlen för glas byts ut till en mer sluten typ som ska hålla lukt instängd bättre
  • Övriga kärl kommer att arrangeras om respektive bytas i syfte att få mer utrymme för plast (nuvarande kärl visar sig upprepat ha för låg kapacitet för föreningens behov)
  • Nya instruktioner och skyltar kommer att sättas upp i sorteringsrummet
 • Elinventeringen fortsätter
 • Föreningens ekonomi är god, veckorna sedan förra mötet har passerat utan stora överraskningar.
 • Fortsatt arbete för tidsplanen på föreningsåret 2020 samt förberedelser inför årsstämma.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 14 april. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen