Rapport från styrelsemöte 2020-04-14

På styrelsemötet 14 april diskuterades och behandlades bl.a. följande punkter:

  • Elinventeringen fortsätter – styrelsen väntar nu på resultat från denna som är avgörande för förutsättningarna att ladda elbilar i garaget.
  • Föreningens ekonomi är god, veckorna sedan förra mötet har passerat utan stora överraskningar.
  • Fortsatt arbete på tidsplanen på föreningsåret 2020, med särskilt fokus på hur stämman ska genomföras under rådande omständigheter med Covid-19. Mer info kommer till boende inom kort.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 18 maj. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen